Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - maj 2023
EPUB 140kPDF 665k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV VII : ZASEDANJA
POGLAVJE 5 : SKLEPČNOST, PREDLOGI SPREMEMB IN GLASOVANJE

Člen 194 : Obrazložitev glasovanja

1.   Vsak poslanec lahko poda največ minuto dolgo ustno obrazložitev enega samega glasovanja in/ali končnega glasovanja o točki, predloženi Parlamentu. Take obrazložitve glasovanj se podajo ob koncu seje, med katero je potekalo zadevno glasovanje, razen če predsednik izjemoma odloči, da se preložijo na poznejši čas v delnem zasedanju. Vsak poslanec lahko poda največ tri ustne obrazložitve glasovanj na delno zasedanje.

Vsak poslanec lahko poda največ 200 besed dolgo pisno obrazložitev glasovanja, ki se vključi na stran poslanca na spletišču Parlamenta.

Vsaka politična skupina lahko poda največ dve minuti dolgo obrazložitev glasovanja.

Ko se začne prva obrazložitev glasovanja o prvi točki, se nadaljnje zahteve za obrazložitev glasovanja ne sprejemajo več.

Obrazložitve glasovanja so dopustne pri enem samem glasovanju in/ali končnem glasovanju v zvezi s katero koli točko, predloženo Parlamentu. Za namene tega člena se izraz „končno glasovanje‟ ne nanaša na vrsto glasovanja, ampak pomeni zadnje glasovanje o določeni točki.

2.   Obrazložitve glasovanja niso dopustne v primeru tajnega glasovanja ali glasovanja o postopkovnih vprašanjih.

3.   Kadar je na dnevni red Parlamenta vključena točka brez predlogov sprememb ali razprave, lahko poslanci podajo samo pisno obrazložitev glasovanja v skladu z odstavkom 1.

Ustne ali pisne obrazložitve glasovanja se morajo neposredno nanašati na točko, predloženo Parlamentu.

Zadnja posodobitev: 6. maj 2023Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov