Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Maj 2023
EPUB 143kPDF 664k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VII : SESSIONER
KAPITEL 6 : BEMÆRKNINGER OG INDLÆG TIL FORRETNINGSORDENEN

Artikel 198 : Henvisning til fornyet udvalgsbehandling

1.   En politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, kan ved fastlæggelsen af dagsordenen eller inden påbegyndelsen af forhandlingen anmode om henvisning til fornyet udvalgsbehandling.

Det skal meddeles formanden senest 24 timer forinden, at der vil blive stillet forslag om fornyet udvalgsbehandling, og formanden underretter straks Parlamentet herom.

2.   En politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, kan endvidere stille forslag om henvisning til fornyet udvalgsbehandling før eller under en afstemning. Der stemmes straks herom.

3.   Et sådant forslag kan kun fremsættes én gang under hver af faserne i proceduren omhandlet i stk. 1 og 2.

4.   Henvisning til fornyet udvalgsbehandling stiller behandlingen af det pågældende punkt i bero.

5.   Parlamentet kan fastsætte en frist, inden for hvilken udvalget skal fremkomme med sine konklusioner.

Seneste opdatering: 5. maj 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik