Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - Toukokuu 2023
EPUB 147kPDF 659k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA VII : ISTUNNOT
LUKU 6 : TYÖJÄRJESTYSPUHEENVUOROT JA MENETTELYÄ KOSKEVAT PUHEENVUOROT

198 artikla : Valiokuntakäsittelyyn palauttaminen

1.   Poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä voi esityslistasta päättämisen yhteydessä tai ennen keskustelun alkamista esittää asian palauttamista valiokuntakäsittelyyn.

Aikomuksesta esittää valiokuntakäsittelyyn palauttamista on ilmoitettava puhemiehelle vähintään 24 tuntia etukäteen, ja puhemies ilmoittaa siitä viipymättä parlamentille.

2.   Myös poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä voi ennen äänestystä tai sen aikana esittää asian palauttamista valiokuntakäsittelyyn. Esityksestä äänestetään heti.

3.   Tällainen esitys voidaan tehdä vain kerran kussakin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetussa menettelyvaiheeessa.

4.   Valiokuntakäsittelyyn palauttaminen keskeyttää asian käsittelyn.

5.   Parlamentti voi asettaa määräajan, johon mennessä valiokunnan on esitettävä päätelmänsä.

Päivitetty viimeksi: 5. toukokuuta 2023Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö