Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Bealtaine 2023
EPUB 157kPDF 719k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL VII : SEISIÚIN
CAIBIDIL 6 : POINTÍ OIRD AGUS TAIRISCINTÍ NÓS IMEACHTA

Riail 198 : Tarchur ar ais chuig coiste

1.   Féadfaidh grúpa polaitiúil nó Feisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad a iarraidh go ndéanfar tarchur ar ais chuig coiste nuair atá an clár oibre socraithe nó sula dtosaíonn an díospóireacht.

Tabharfar fógra don Uachtarán 24 huair an chloig ar a laghad roimh ré go bhfuil sé ar intinn tairiscint a thíolacadh ag iarraidh tarchur ar ais chuig coiste agus cuirfidh an tUachtarán an méid sin in iúl don Pharlaimint láithreach.

2.   Ina theannta sin, féadfaidh grúpa polaitiúil nó Feisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad tairscint a thíolacadh ag iarraidh tarchur ar ais chuig coiste roimh an vótáil nó le linn na vótála. Déanfar vótáil láithreach ar thairiscint den sórt sin.

3.   Ní fhéadfar tairiscint den sórt sin a dhéanamh ach uair amháin ag gach ceann de na céimeanna dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2.

4.   Cuirfear an breithniú na míre ar fionraí nuair a tharchuirtear ar ais chuig coiste í.

5.   Féadfaidh an Pharlaimint teorainn ama a shocrú don choiste le tuairisc a thabhairt ar a chuid conclúidí.

An nuashonrú is déanaí: 5 Bealtaine 2023Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais