Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2023. május
EPUB 153kPDF 740k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

VII. CÍM : ÜLÉSEK
6. FEJEZET : ÜGYRENDI JAVASLATOK ÉS ELJÁRÁSI INDÍTVÁNYOK

198. cikk : A bizottsághoz történő visszautalás

1.   Bármely képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő kérheti a napirend megállapításakor, illetve a vita kezdetét megelőzően a bizottsághoz történő visszautalást.

A bizottsághoz történő visszautalásra irányuló indítvány benyújtásának szándékát legalább huszonnégy órával korábban be kell jelenteni az Elnöknek, aki erről haladéktalanul tájékoztatja a Parlamentet.

2.   Bármely képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő is benyújthat a szavazást megelőzően vagy a szavazás folyamán a bizottsághoz történő visszautalásra irányuló indítványt. Az ilyen indítványról azonnal szavazni kell.

3.   Ilyen indítvány az (1) és (2) bekezdésben említett eljárási szakaszok mindegyikében csak egyszer nyújtható be.

4.   A bizottsághoz történő visszautalás a napirendi pont megvizsgálásának félbeszakításával jár.

5.   A Parlament a bizottság részére határidőt állapíthat meg a következtetéseiről szóló jelentése elkészítésére.

Utolsó frissítés: 2023. május 5.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat