Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2023 m. gegužės mėn.
EPUB 147kPDF 775k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VII ANTRAŠTINĖ DALIS : SESIJOS
6 SKYRIUS : PAREIŠKIMAI DĖL DARBO TVARKOS IR PROCEDŪRINIAI PASIŪLYMAI

198 straipsnis : Klausimo grąžinimas komitetui

1.   Tvirtinant darbotvarkę ar prieš prasidedant diskusijoms, frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius gali pareikalauti grąžinti klausimą nagrinėti komitetui.

Apie ketinimą pateikti pasiūlymą prašyti grąžinti klausimą komitetui turi būti pranešta Parlamento pirmininkui ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas, Parlamento pirmininkas nedelsdamas apie tai informuoja Parlamentą.

2.   Tokį pasiūlymą prašyti grąžinti klausimą komitetui taip pat gali pateikti frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius prieš balsavimą ar jo metu. Dėl šio pasiūlymo balsuojama nedelsiant.

3.   Tokį prašymą galima pateikti tik vieną kartą kiekvieno skirtingų procedūros etapų, nurodytų 1 ir 2 dalyse, metu.

4.   Kai klausimas grąžinamas komitetui, klausimo svarstymas sustabdomas.

5.   Parlamentas gali nustatyti komitetui terminą, iki kurio šis turi pateikti savo išvadas.

Atnaujinta: 2023 m. gegužės 5 d.Teisinė informacija - Privatumo politika