Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Mei 2023
EPUB 151kPDF 716k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VII : ZITTINGEN
HOOFDSTUK 6 : ORDEPUNTEN EN PROCEDURELE MOTIES

Artikel 198 : Terugverwijzing naar de commissie

1.   Een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, kunnen bij de vaststelling van de agenda of voor de aanvang van het debat verzoeken om een zaak naar de commissie terug te verwijzen.

Het voornemen om een motie tot terugverwijzing naar de commissie in te dienen, wordt ten minste 24 uur op voorhand ter kennis gebracht van de Voorzitter, die het Parlement hiervan onmiddellijk op de hoogte brengt.

2.   Ook vóór of tijdens een stemming kan door een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken een motie tot terugverwijzing naar de commissie worden ingediend. Een dergelijke motie wordt onmiddellijk in stemming gebracht.

3.   Een dergelijke motie kan in elk van de in de leden 1 en 2 bedoelde procedurele fasen slechts eenmaal worden ingediend.

4.   Door de terugverwijzing naar de commissie wordt de behandeling van het betrokken onderwerp opgeschort.

5.   Het Parlement kan een termijn vaststellen waarbinnen de commissie haar bevindingen moeten voorleggen.

Laatst bijgewerkt op: 5 mei 2023Juridische mededeling - Privacybeleid