Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Maj 2023
EPUB 147kPDF 667k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VII : SESSIONER
KAPITEL 6 : ORDNINGS- OCH PROCEDURFRÅGOR

Artikel 198 : Återförvisning till utskott

1.   En politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet får begära återförvisning till utskott när föredragningslistan ska fastställas eller innan debatten inleds.

Avsikten att lägga fram ett förslag om återförvisning till utskott ska anmälas till talmannen minst 24 timmar i förväg, och talmannen ska omgående informera parlamentet.

2.   En politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet får även lägga fram ett förslag om återförvisning till utskott före eller under en omröstning. Ett sådant förslag ska omedelbart gå till omröstning.

3.   Ett sådant förslag får endast läggas fram en gång vid var och en av de etapper i förfarandet som avses i punkterna 1 och 2.

4.   Återförvisning till utskott innebär att behandlingen av punkten i fråga skjuts upp.

5.   Kammaren får fastställa en tidpunkt före vilken utskottet ska redogöra för sina slutsatser.

Senaste uppdatering: 6 maj 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy