Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Μάιος 2023
EPUB 195kPDF 905k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VII : ΣΥΝΟΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 199 : Περάτωση της συζήτησης

1.   Η περάτωση της συζήτησης μπορεί να προταθεί από τον Πρόεδρο ή κατόπιν αιτήματος από μία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο πριν εξαντληθεί ο κατάλογος των αγορητών. Η ψηφοφορία επί της πρότασης ή του αιτήματος αυτού διεξάγεται αμέσως.

2.   Εάν η πρόταση ή το αίτημα γίνουν δεκτά, επιτρέπεται να μιλήσει μόνο ένας βουλευτής από κάθε ομάδα στην οποία δεν έχει ακόμα δοθεί ο λόγος.

3.   Αφού πραγματοποιηθούν οι παρεμβάσεις που προβλέπει η παράγραφος 2, η συζήτηση λήγει και το Κοινοβούλιο προχωρεί στην ψηφοφορία επί του εξεταζόμενου θέματος, εφόσον δεν έχει καθορισθεί προηγουμένως συγκεκριμένος χρόνος ψηφοφορίας.

4.   Εάν η πρόταση ή το αίτημα απορριφθούν, δεν μπορούν να υποβληθούν και πάλι κατά τη διάρκεια της ίδιας συζήτησης παρά μόνο από τον Πρόεδρο.

Τελευταία ενημέρωση: 5 Μαΐου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου