Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - Svibanj 2023.
EPUB 142kPDF 688k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA VII. : ZASJEDANJA
POGLAVLJE 6. : PITANJA O PRIDRŽAVANJU POSLOVNIKA I POSTUPOVNI PRIJEDLOZI

Članak 199. : Zaključenje rasprave

1.    Na prijedlog predsjednika ili na zahtjev kluba zastupnika ili zastupnika koji dosežu barem niski prag rasprava se može zaključiti prije nego što se iscrpi popis govornika. O tom se prijedlogu ili zahtjevu glasuje odmah.

2.    Ako su prijedlog ili zahtjev prihvaćeni, riječ može dobiti samo po jedan zastupnik iz svakog kluba zastupnika čiji članovi još nisu govorili u toj raspravi.

3.   Nakon izlaganja na koja se odnosi stavak 2. rasprava se zaključuje i Parlament glasuje o predmetu o kojem se raspravlja, osim u slučaju kad je vrijeme glasovanja unaprijed određeno.

4.   Ako su prijedlog ili zahtjev odbijeni, samo ih predsjednik može ponovno podnijeti tijekom iste rasprave.

Posljednje ažuriranje: 5. svibnja 2023.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti