Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2023. május
EPUB 153kPDF 740k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

VII. CÍM : ÜLÉSEK
6. FEJEZET : ÜGYRENDI JAVASLATOK ÉS ELJÁRÁSI INDÍTVÁNYOK

199. cikk : A vita lezárása

1.   Az Elnök javaslatára, illetve bármely képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő kérelmére a vita azt megelőzően is lezárható, hogy a felszólalók listájának végére jutottak volna. Az ilyen javaslatról vagy indítványról haladéktalanul szavazni kell.

2.   A javaslat vagy kérelem elfogadása esetén kizárólag azoknak a képviselőcsoportoknak egy-egy képviselője szólalhat fel, amelyek a vita folyamán még nem kaptak szót.

3.   A (2) bekezdésben említett felszólalásokat követően a vitát le kell zárni, és a Parlament a megvitatott ügyben szavaz, kivéve, ha a szavazásra kijelölt időpontot már korábban kitűzték.

4.   A javaslatot vagy kérelmet elutasítása esetén ugyanazon vita során kizárólag az Elnök terjesztheti újra elő.

Utolsó frissítés: 2023. május 5.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat