Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Mei 2023
EPUB 151kPDF 716k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VII : ZITTINGEN
HOOFDSTUK 6 : ORDEPUNTEN EN PROCEDURELE MOTIES

Artikel 199 : Sluiting van een debat

1.   Op voorstel van de Voorzitter of op verzoek van een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, kan een debat worden gesloten voordat alle sprekers op de sprekerslijst het woord hebben gevoerd. Tijdens een debat of een stemming kan de vergadering worden geschorst of gesloten. Een dergelijk voorstel of verzoek wordt onmiddellijk in stemming gebracht.

2.   Indien het voorstel wordt aangenomen of het verzoek wordt ingewilligd, dan mag nog slechts één lid van elke fractie die bij dat debat tot dan toe nog niet het woord heeft gehad, het woord voeren.

3.   Nadat zij overeenkomstig lid 2 het woord hebben gevoerd, wordt het debat gesloten en gaat het Parlement over tot stemming over het onderwerp in kwestie, tenzij er al een ander tijdstip voor de stemming was vastgesteld.

4.   Indien het voorstel wordt verworpen of het verzoek wordt afgewezen, dan kan het tijdens hetzelfde debat niet nogmaals worden ingediend, behalve door de Voorzitter.

Laatst bijgewerkt op: 5 mei 2023Juridische mededeling - Privacybeleid