Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - November 2023
EPUB 142kPDF 649k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

LUGEJALE

Vastavalt parlamendi otsustele sooneutraalse keelekasutuse kohta parlamendi dokumentides on kodukorda kohandatud, et võtta arvesse soolise võrdõiguslikkuse ja mitmekesisuse kõrgetasemelises töörühma poolt 11. aprillil 2018. aastal heaks kiidetud selleteemalisi suuniseid.

Artiklite tõlgendused (artikli 236 alusel) on toodud kaldkirjas.

„Kodukorraga seotud peamiste õigusaktide kompendium“ on kättesaadav ja allalaaditav Euroopa Parlamendi veebilehel:

https://www.europarl.europa.eu/compendium/et/contents.html

Viimane päevakajastamine: 19. märts 2024Õigusteave - Privaatsuspoliitika