Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - listopad 2023
EPUB 159kPDF 754k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 3 : ORGÁNY A POVINNOSTI

Článek 29 : Konference předsedů výborů

1.   Konference předsedů výborů se skládá z předsedů všech stálých nebo zvláštních výborů. Volí svého předsedu.

2.   V nepřítomnosti předsedy řídí schůzi Konference předsedů výborů nejstarší přítomný poslanec.

3.   Konference předsedů výborů může dávat Konferenci předsedů doporučení týkající se práce výborů a návrhů pořadu jednání dílčích zasedání.

4.   Předsednictvo a Konference předsedů mohou pověřovat Konferenci předsedů výborů konkrétními úkoly.

Poslední aktualizace: 25. října 2023Právní upozornění - Ochrana soukromí