Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - november 2023
EPUB 155kPDF 739k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 3 : ORGÁNY A ICH PÔSOBNOSŤ

Článok 29 : Konferencia predsedov výborov

1.   Konferencia predsedov výborov sa skladá z predsedov všetkých stálych alebo osobitných výborov. Konferencia predsedov výborov si volí svojho predsedu.

2.   V neprítomnosti predsedu vedie schôdzu Konferencie predsedov výborov jej najstarší prítomný člen.

3.   Konferencia predsedov výborov môže dávať Konferencii predsedov odporúčania ohľadne práce výborov a zostavovania programov schôdzí Parlamentu.

4.   Predsedníctvo a Konferencia predsedov môžu poveriť Konferenciu predsedov výborov vykonávaním určitých úloh.

Posledná úprava: 24. októbra 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia