Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - November 2023
EPUB 149kPDF 677k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING I : LEDAMÖTER, PARLAMENTETS ORGAN OCH POLITISKA GRUPPER
KAPITEL 3 : ORGAN OCH UPPGIFTER

Artikel 29 : Utskottsordförandekonferensen

1.   Utskottsordförandekonferensen består av ordförandena i alla ständiga eller särskilda utskott. Den ska välja en ordförande.

2.   I ordförandens frånvaro ska den äldsta närvarande ledamoten leda sammanträdet.

3.   Utskottsordförandekonferensen får utfärda rekommendationer till talmanskonferensen angående utskottens arbete och upprättandet av föredragningslista till sammanträdesperioderna.

4.   Presidiet och talmanskonferensen får ge utskottsordförandekonferensen i uppdrag att utföra vissa uppgifter.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy