Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - listopad 2023
EPUB 158kPDF 823k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ IV : PRZEJRZYSTOŚĆ PRAC

Artykuł 123 : Wstęp do Parlamentu

1.   Przepustki uprawniające posłów, byłych posłów, asystentów posłów i osoby trzecie do wstępu do pomieszczeń Parlamentu są wydawane na podstawie przepisów ustanowionych przez Prezydium. Przepisy te dotyczą również korzystania z przepustek i ich wycofywania.

2.   Nie wydaje się przepustek osobom indywidualnym z otoczenia posła, które objęte są zakresem porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie obowiązkowego rejestru służącego przejrzystości.

3.   Podmioty wpisane do rejestru służącego przejrzystości i ich przedstawiciele posiadający długoterminowe przepustki uprawniające do wstępu do pomieszczeń Parlamentu Europejskiego muszą przestrzegać:

–   kodeksu postępowania dla rejestrujących się podmiotów, załączonego do porozumienia międzyinstytucjonalnego;

–   procedur i innych zobowiązań określonych w porozumieniu międzyinstytucjonalnym; oraz

–   przepisów wykonawczych odnoszących się do niniejszego artykułu.

Bez uszczerbku dla stosowania ogólnych przepisów regulujących wycofywanie lub tymczasową dezaktywację długoterminowych przepustek uprawniających do wstępu do pomieszczeń Parlamentu oraz o ile nie przemawiają przeciw temu istotne powody, Sekretarz Generalny – za zgodą kwestorów – wycofuje lub dezaktywuje długoterminową przepustkę uprawniającą dowstępu do pomieszczeń Parlamentu, jeżeli jej posiadacz został skreślony z rejestru służącego przejrzystości z powodu naruszenia kodeksu postępowania dla rejestrujących się podmiotów, dopuścił się poważnego uchybienia obowiązkom przewidzianym w niniejszym ustępie lubodmówił, bez należytego uzasadnienia, przyjęcia oficjalnego wezwania do udziału w wysłuchaniu lub posiedzeniu komisji bądź współpracy z komisją śledczą.

4.   Kwestorzy mogą określić, w jakim zakresie kodeks postępowania wymieniony w ust. 3 ma zastosowanie do osób, które posiadają długoterminowe przepustki, ale nie są objęte zakresem stosowania porozumienia międzyinstytucjonalnego.

5.   Prezydium – na wniosek Sekretarza Generalnego – przyjmuje środki niezbędne do wdrożenia rejestru służącego przejrzystości zgodnie z postanowieniami porozumienia międzyinstytucjonalnego.

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2023Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności