Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Legislatura a 9-a - noiembrie 2023
EPUB 156kPDF 804k
CUPRINS
ÎN ATENŢIA CITITORILOR
COMPENDIU DE ACTE JURIDICE PRINCIPALE REFERITOARE LA REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ
Versiune care va intra în vigoare la 16 iulie 2024 PDF

TITLUL IV : TRANSPARENŢA LUCRĂRILOR

Articolul 123 : Accesul în Parlament

1.   Ecusoanele de acces ale deputaților, ale foștilor deputați, ale asistenților deputaților și ale persoanelor terțe sunt eliberate în temeiul normelor stabilite de Birou. Respectivele norme reglementează, de asemenea, utilizarea și retragerea ecusoanelor de acces.

2.   Ecusoanele de acces nu se eliberează persoanelor din anturajul unui deputat care sunt cuprinse în domeniul de aplicare a Acordului interinstituțional privind un registru de transparență obligatoriu.

3.   Entitățile înregistrate în registrul de transparență și reprezentanții acestora care dețin ecusoane de acces pe termen lung la Parlamentul European trebuie să respecte:

–   codul de conduită al entităților înregistrate anexat la Acordul interinstituțional;

–   procedurile și alte obligații stabilite de Acordul interinstituțional; și

–   dispozițiile de punere în aplicare a prezentului articol.

Fără a aduce atingere aplicabilității normelor generale privind retragerea sau dezactivarea temporară a ecusoanelor de acces pe termen lung și cu excepția cazului în care există motive importante împotriva acestui lucru, Secretarul General, cu autorizația chestorilor, retrage sau dezactivează ecusoanele de acces pe termen lung atunci când titularul unui astfel de ecuson este exclus din registrul de transparență din cauza unei încălcări a codului de conduită al entităților înregistrate, se dovedește a fi vinovat de încălcări grave ale obligațiilor prevăzute la prezentul alineat sau a refuzat să răspundă, fără a oferi o justificare suficientă, unei invitații oficiale de a participa la o audiere sau la o reuniune a unei comisii sau de a coopera cu o comisie de anchetă.

4.   Chestorii pot stabili în ce măsură Codul de conduită menționat la alineatul (3) se aplică persoanelor care, deși sunt în posesia unui ecuson de acces pe termen lung, nu sunt vizate de Acordul interinstituțional.

5.   Biroul, la propunerea Secretarului General, adoptă măsurile necesare pentru a pune în aplicare registrul de transparență, în conformitate cu dispozițiile Acordului interinstituțional.

Ultima actualizare: 24 octombrie 2023Aviz juridic - Politica de confidențialitate