Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - ноември 2023 г.
EPUB 184kPDF 903k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА
Версия, която ще влезе в сила на 16 юли 2024 г. PDF

ДЯЛ XIV : РАЗНИ

Член 240 : Недовършени дела

В края на последната месечна сесия преди избори всички недовършени парламентарни дела се считат за прекратени при условията на параграф втори от настоящия член.

В началото на всеки парламентарен мандат Председателският съвет взема решение по мотивираните искания от парламентарните комисии и от другите институции за възобновяване или продължаване на разглеждането на подобни недовършени дела.

Тези разпоредби не се прилагат по отношение на петициите, гражданските инициативи и текстовете, които не изискват решение.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност