Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - ноември 2023 г.
EPUB 184kPDF 903k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА
Версия, която ще влезе в сила на 16 юли 2024 г. PDF

ДЯЛ XIV : РАЗНИ

Член 241 : Поправки

1.   Когато в текст, приет от Парламента, бъде открита грешка, председателят по целесъобразност сезира компетентната комисия с проект на поправка.

2.   Когато в текст, който е приет от Парламента и по който е постигнато споразумение с други институции, бъде открита грешка, председателят, преди да продължи в съответствие с параграф 1, се стреми да получи съгласието на тези институции относно необходимите поправки.

3.   Компетентната комисия разглежда проекта на поправка и го внася в Парламента, след като се увери, че е налице грешка, която може да бъде поправена по предложения начин.

4.   Поправката се обявява на следващата месечна сесия. Тя се счита за приета, освен ако най-късно до 24 часа от обявяването ѝ политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, пожелаят да бъде поставена на гласуване. Ако поправката не бъде одобрена, тя се връща за ново разглеждане в компетентната комисия. Компетентната комисия може да предложи изменен вариант на поправката или да прекрати процедурата.

5.   Одобрените поправки се публикуват по същия начин, както и текстът, за който се отнасят. Член 79 се прилага mutatis mutandis.

Последно осъвременяване: 24 октомври 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност