Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - November 2023
EPUB 145kPDF 675k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN
Udgave, der træder i kraft den 16. juli 2024 PDF

AFSNIT XIV : FORSKELLIGE BESTEMMELSER

Artikel 241 : Berigtigelse

1.   Påvises der en fejl i en tekst, der er vedtaget af Parlamentet, forelægger formanden om nødvendigt et udkast til berigtigelse for det kompetente udvalg.

2.   Påvises der en fejl i en tekst, der er vedtaget af Parlamentet, og som der er opnået enighed om med andre institutioner, anmoder formanden om de pågældende institutioners samtykke til de nødvendige rettelser, inden proceduren i stk. 1 indledes.

3.   Det kompetente udvalg behandler udkastet til berigtigelse og forelægger det for Parlamentet, hvis det finder, at der er sket en fejl, der kan rettes på den foreslåede måde.

4.   Der gives meddelelse om berigtigelsen under den efterfølgende mødeperiode. Den anses for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning. Hvis berigtigelsen ikke vedtages, henvises den til fornyet behandling i det kompetente udvalg. Det kompetente udvalg kan foreslå, at berigtigelsen ændres, eller at proceduren afsluttes.

5.   Vedtagne berigtigelser offentliggøres på samme måde som den tekst, de vedrører. Artikel 79 finder tilsvarende anvendelse.

Seneste opdatering: 24. oktober 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik