Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Νοέμβριος 2023
EPUB 198kPDF 916k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
Έκδοση που θα τεθεί σε ισχύ την 16η Ιουλίου 2024 PDF

ΤΙΤΛΟΣ XIV : ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 241 : Διορθωτικά

1.   Όταν εντοπίζεται λάθος σε κείμενο που έχει εγκριθεί από το Κοινοβούλιο, ο Πρόεδρος διαβιβάζει, κατά περίπτωση, σχέδιο διορθωτικού στην αρμόδια επιτροπή.

2.   Όταν εντοπίζεται λάθος σε κείμενο που έχει εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και έχει συμφωνηθεί με άλλα θεσμικά όργανα, ο Πρόεδρος ζητεί τη συγκατάθεση των εν λόγω θεσμικών οργάνων ως προς τις αναγκαίες διορθώσεις, πριν ενεργήσει σύμφωνα με την παράγραφο 1.

3.   Η αρμόδια επιτροπή εξετάζει το σχέδιο διορθωτικού και το υποβάλλει στο Σώμα, αν διαπιστώσει ότι έχει γίνει λάθος που μπορεί να διορθωθεί με τον προτεινόμενο τρόπο.

4.   Το διορθωτικό ανακοινώνεται κατά την προσεχή περίοδο συνόδου. Λογίζεται εγκριθέν, εκτός αν, εντός το πολύ είκοσι τεσσάρων ωρών από την ανακοίνωσή του, μία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο υποβάλουν αίτημα να τεθεί σε ψηφοφορία. Εάν το διορθωτικό δεν εγκριθεί, αναπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή. Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να προτείνει τροποποιημένο διορθωτικό ή να θεωρήσει τη διαδικασία περατωθείσα.

5.   Τα εγκριθέντα διορθωτικά δημοσιεύονται με τον ίδιο τρόπο όπως το κείμενο στο οποίο αναφέρονται. Εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν το άρθρο 79.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου