Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2023. november
EPUB 155kPDF 752k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE
2024. július 16-án hatályba lépő változat PDF

XIV. CÍM : VEGYES RENDELKEZÉSEK

241. cikk : Helyesbítések

1.   Ha egy Parlament által elfogadott szövegben hibát fedeznek fel, az Elnök – adott esetben – helyesbítéstervezetet utal az illetékes bizottság elé.

2.   Ha egy Parlament által elfogadott és más intézmények által jóváhagyott szövegben hibát fedeznek fel, akkor a szükséges helyesbítésekhez az Elnök kikéri ezen intézmények jóváhagyását, mielőtt az (1) bekezdés szerint eljárna.

3.   Az illetékes bizottság megvizsgálja, és a Parlament elé terjeszti a helyesbítéstervezetet, ha megállapítást nyert, hogy hiba történt, amely a javasolt módon helyesbíthető.

4.   A helyesbítést a soron következő plenáris ülésen bejelentik. A helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésétől számított huszonnégy órán belül sem valamelyik képviselőcsoport, sem legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátására. Ha a helyesbítést nem fogadják el, akkor visszautalják az illetékes bizottsághoz. Az módosított helyesbítést javasolhat, vagy lezárhatja az eljárást.

5.   Az elfogadott helyesbítést oly módon kell közzétenni, ahogyan a tárgyát képező szöveget. A 79. cikk értelemszerűen alkalmazandó.

Utolsó frissítés: 2023. október 27.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat