Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - november 2023
EPUB 142kPDF 674k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV XIV : DRUGE DOLOČBE

Člen 241 : Popravki

1.   Če se v besedilu, ki ga je sprejel Parlament, ugotovi napaka, predsednik, kadar je to primerno, pristojnemu odboru posreduje osnutek popravka.

2.   Če se v besedilu, ki ga je sprejel Parlament v dogovoru z drugimi institucijami, ugotovi napaka, predsednik zagotovi soglasje teh institucij o potrebnih popravkih, preden nadaljuje postopek v skladu z odstavkom 1.

3.   Pristojni odbor pregleda osnutek popravka in ga, če se strinja, da se ugotovljena napaka lahko popravi na predlagani način, predloži Parlamentu.

4.   Popravek se razglasi na naslednjem delnem zasedanju. Če politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, najpozneje v 24 urah po razglasitvi ne zahtevajo glasovanja o popravku, se šteje, da je odobren. Če popravek ni odobren, se ga ponovno predloži pristojnemu odboru. Pristojni odbor lahko predlaga spremenjen popravek ali konča postopek.

5.   Odobreni popravek se objavi na enak način kot besedilo, na katerega se nanaša. Smiselno se uporablja člen 79.

Zadnja posodobitev: 24. oktober 2023Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov