Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Legislatura a 9-a - noiembrie 2023
EPUB 156kPDF 804k
SusCUPRINS
 ÎN ATENŢIA CITITORILOR
 COMPENDIU DE ACTE JURIDICE PRINCIPALE REFERITOARE LA REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ
Versiune care va intra în vigoare la 16 iulie 2024 PDF

CUPRINS
TitluriIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIII-1XIV   
AnexeIIIIIIIVVVIVIIVIII

TITLUL I: DEPUTAŢI, ORGANE ALE PARLAMENTULUI ŞI GRUPURI POLITICE
SusÎnainte
CAPITOLUL 1: DEPUTAŢI ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN

Articolul 1 : 
Parlamentul European

Articolul 2 : 
Independența mandatului

Articolul 3 : 
Verificarea prerogativelor

Articolul 4 : 
Durata mandatului parlamentar

Articolul 5 : 
Privilegii și imunități

Articolul 6 : 
Ridicarea imunității

Articolul 7 : 
Apărarea privilegiilor și imunităților

Articolul 8 : 
Acțiunea de urgență a Președintelui pentru susținerea imunității

Articolul 9 : 
Proceduri privind imunitatea

Articolul 10 : 
Reguli de conduită

Articolul 11 : 
Norme de conduită privind integritatea și transparența

Articolul 12 : 
Investigații interne efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)

Articolul 13 : 
Observatori
CAPITOLUL 2: MANDATE

Articolul 14 : 
Președintele provizoriu

Articolul 15 : 
Candidaturi și dispoziții generale

Articolul 16 : 
Alegerea Președintelui – Discursul inaugural

Articolul 17 : 
Alegerea vicepreședinților

Articolul 18 : 
Alegerea chestorilor

Articolul 19 : 
Durata mandatelor

Articolul 20 : 
Locuri vacante

Articolul 21 : 
Încetarea exercitării funcţiilor înainte de termen
CAPITOLUL 3: ORGANE ŞI FUNCŢII

Articolul 22 : 
Funcțiile Președintelui

Articolul 23 : 
Funcțiile vicepreședinților

Articolul 24 : 
Componenţa Biroului

Articolul 25 : 
Funcțiile Biroului

Articolul 26 : 
Componența Conferinței președinților

Articolul 27 : 
Funcțiile Conferinței președinților

Articolul 28 : 
Funcțiile chestorilor

Articolul 29 : 
Conferința președinților de comisie

Articolul 30 : 
Conferința președinților de delegație

Articolul 31 : 
Continuitatea funcțiilor în perioada alegerilor

Articolul 32 : 
Accesul publicului la deciziile Biroului și ale Conferinței președinților
CAPITOLUL 4: GRUPURI POLITICE

Articolul 33 : 
Constituirea și dizolvarea grupurilor politice

Articolul 34 : 
Activitățile și situația juridică ale grupurilor politice

Articolul 35 : 
Intergrupurile

Articolul 35a : 
Grupări neoficiale

Articolul 36 : 
Deputaţii neafiliaţi

Articolul 37 : 
Repartizarea locurilor în sala de şedinţe

TITLUL II: PROCEDURI LEGISLATIVE, BUGETARE, DE DESCĂRCARE DE GESTIUNE ȘI DE ALT TIP
SusÎnainteÎnapoi
CAPITOLUL 1: PROCEDURI LEGISLATIVE ─ DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 38 : 
Programarea anuală

Articolul 39 : 
Respectarea drepturilor fundamentale

Articolul 40 : 
Verificarea temeiului juridic

Articolul 41 : 
Delegarea competențelor legislative și conferirea competențelor de executare

Articolul 42 : 
Verificarea compatibilității financiare

Articolul 43 : 
Examinarea respectării principiilor subsidiarității și proporționalității

Articolul 44 : 
Informarea şi accesul Parlamentului la documente

Articolul 45 : 
Reprezentarea Parlamentului la reuniunile Consiliului

Articolul 46 : 
Dreptul Parlamentului de a prezenta propuneri

Articolul 47 : 
Cereri adresate Comisiei în vederea prezentării de către aceasta a unor propuneri

Articolul 48 : 
Examinarea actelor obligatorii din punct de vedere juridic

Articolul 49 : 
Accelerarea procedurilor legislative

Articolul 50 : 
Procedurile legislative privind inițiativele prezentate de alte instituții decât Comisia sau de state membre
CAPITOLUL 2: PROCEDURI ÎN CADRUL COMISIEI

Articolul 51 : 
Rapoarte legislative

Articolul 52 : 
Procedura simplificată

Articolul 53 : 
Rapoarte fără caracter legislativ

Articolul 54 : 
Rapoarte din proprie inițiativă

Articolul 55 : 
Modalități de elaborare a rapoartelor

Articolul 56 : 
Avizele comisiilor

Articolul 57 : 
Procedura comisiilor asociate

Articolul 58 : 
Procedura reuniunilor comune ale comisiilor
CAPITOLUL 3: PROCEDURA LEGISLATIVĂ ORDINARĂ
SECȚIUNEA 1 - PRIMA LECTURĂ

Articolul 59 : 
Votul în Parlament – prima lectură

Articolul 60 : 
Retrimiterea la comisia competentă

Articolul 61 : 
Sesizarea repetată a Parlamentului

Articolul 62 : 
Acordul în primă lectură
SECȚIUNEA 2 - A DOUA LECTURĂ

Articolul 63 : 
Transmiterea poziției Consiliului

Articolul 64 : 
Prelungirea termenelor

Articolul 65 : 
Procedura de examinare în cadrul comisiei competente

Articolul 66 : 
Prezentarea în Parlament

Articolul 67 : 
Votul în Parlament – a doua lectură

Articolul 68 : 
Admisibilitatea amendamentelor la poziția Consiliului

Articolul 69 : 
Acordul în a doua lectură
SECȚIUNEA 3 - NEGOCIERILE INTERINSTITUȚIONALE DIN CADRUL PROCEDURII LEGISLATIVE ORDINARE

Articolul 70 : 
Dispoziții generale

Articolul 71 : 
Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului

Articolul 72 : 
Negocieri înaintea primei lecturi a Consiliului

Articolul 73 : 
Negocieri înaintea celei de-a doua lecturi a Parlamentului

Articolul 74 : 
Desfășurarea negocierilor
SECȚIUNEA 4 - CONCILIERE ȘI A TREIA LECTURĂ

Articolul 75 : 
Prelungirea termenelor

Articolul 76 : 
Convocarea comitetului de conciliere

Articolul 77 : 
Delegația la comitetul de conciliere

Articolul 78 : 
Proiectul comun
SECȚIUNEA 5 - ÎNCHEIEREA PROCEDURII

Articolul 79 : 
Semnarea și publicarea actelor adoptate
CAPITOLUL 4: DISPOZIȚII SPECIFICE PROCEDURII DE CONSULTARE

Articolul 80 : 
Modificarea unei propuneri de act obligatoriu din punct de vedere juridic

Articolul 81 : 
Poziția Comisiei privind amendamentele

Articolul 82 : 
Votul în Parlament

Articolul 83 : 
Urmărirea poziției Parlamentului

Articolul 84 : 
Sesizarea repetată a Parlamentului
CAPITOLUL 5: ASPECTE CONSTITUȚIONALE

Articolul 85 : 
Revizuirea ordinară a tratatelor

Articolul 86 : 
Revizuirea simplificată a tratatelor

Articolul 87 : 
Tratate de aderare

Articolul 88 : 
Retragerea din Uniune

Articolul 89 : 
Încălcarea principiilor și valorilor fundamentale de către un stat membru

Articolul 90 : 
Componența Parlamentului

Articolul 91 : 
Cooperarea consolidată dintre statele membre
CAPITOLUL 6: PROCEDURI BUGETARE

Articolul 92 : 
Cadrul financiar multianual

Articolul 93 : 
Procedura bugetară anuală

Articolul 94 : 
Poziția Parlamentului privind proiectul de buget

Articolul 95 : 
Concilierea bugetară

Articolul 96 : 
Adoptarea definitivă a bugetului

Articolul 97 : 
Regimul douăsprezecimilor provizorii

Articolul 98 : 
Execuția bugetară

Articolul 99 : 
Descărcarea de gestiune a Comisiei pentru execuția bugetară

Articolul 100 : 
Alte proceduri de descărcare de gestiune

Articolul 101 : 
Cooperarea interinstituțională
CAPITOLUL 7: PROCEDURI BUGETARE INTERNE

Articolul 102 : 
Estimarea bugetului Parlamentului

Articolul 103 : 
Procedura care se aplică pentru întocmirea estimării bugetului Parlamentului

Articolul 104 : 
Competențele în domeniul angajării și lichidării cheltuielilor, al aprobării conturilor și al descărcării de gestiune
CAPITOLUL 8: PROCEDURA DE APROBARE

Articolul 105 : 
Procedura de aprobare
CAPITOLUL 9: ALTE PROCEDURI

Articolul 106 : 
Procedura de emitere a avizelor privind derogările de la adoptarea euro

Articolul 106a : 
Procedura de stabilire a poziției Parlamentului privind instituirea sau prelungirea duratei fondurilor fiduciare ale Uniunii pentru acțiuni externe

Articolul 107 : 
Proceduri privind dialogul social

Articolul 108 : 
Proceduri privind examinarea acordurilor voluntare preconizate

Articolul 109 : 
Codificarea

Articolul 110 : 
Reformarea
CAPITOLUL 10: ACTE DELEGATE ȘI ACTE DE PUNERE ÎN APLICARE

Articolul 111 : 
Acte delegate

Articolul 112 : 
Acte și măsuri de punere în aplicare

Articolul 113 : 
Examinarea în cadrul procedurii comisiilor asociate sau a procedurii reuniunilor comune ale comisiilor

TITLUL III: RELAȚII EXTERNE
SusÎnainteÎnapoi
CAPITOLUL 1: ACORDURI INTERNAŢIONALE

Articolul 114 : 
Acorduri internaționale

Articolul 115 : 
Aplicarea provizorie sau suspendarea aplicării acordurilor internaționale sau stabilirea poziției Uniunii în cadrul unui organism creat printr-un acord internațional
CAPITOLUL 2: REPREZENTAREA EXTERNĂ A UNIUNII ŞI POLITICA EXTERNĂ ŞI DE SECURITATE COMUNĂ

Articolul 116 : 
Reprezentanți speciali

Articolul 117 : 
Reprezentarea internațională
CAPITOLUL 3: RECOMANDĂRI PRIVIND ACȚIUNEA EXTERNĂ A UNIUNII

Articolul 118 : 
Recomandări privind politicile externe ale Uniunii

Articolul 119 : 
Consultarea și informarea Parlamentului în cadrul politicii externe și de securitate comune

Articolul 120 : 
Încălcarea drepturilor omului

TITLUL IV: TRANSPARENŢA LUCRĂRILOR
SusÎnainteÎnapoi

Articolul 121 : 
Transparența activităților Parlamentului

Articolul 122 : 
Accesul public la documente

Articolul 123 : 
Accesul în Parlament

TITLUL V: RELAŢIILE CU CELELALTE INSTITUŢII ŞI ORGANE
SusÎnainteÎnapoi
CAPITOLUL 1: NUMIRI

Articolul 124 : 
Alegerea Președintelui Comisiei

Articolul 125 : 
Alegerea Comisiei

Articolul 126 : 
Programarea multianuală

Articolul 127 : 
Moțiunea de cenzură împotriva Comisiei

Articolul 128 : 
Numirea judecătorilor și avocaților generali ai Curții de Justiție a Uniunii Europene

Articolul 129 : 
Numirea membrilor Curții de Conturi

Articolul 130 : 
Numirea membrilor Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene

Articolul 131 : 
Numiri în organismele de guvernanță economică
CAPITOLUL 2: DECLARAŢII

Articolul 132 : 
Declarațiile Comisiei, ale Consiliului și ale Consiliului European

Articolul 133 : 
Explicarea deciziilor Comisiei

Articolul 134 : 
Declarațiile Curții de Conturi

Articolul 135 : 
Declarațiile Băncii Centrale Europene
CAPITOLUL 3: ÎNTREBĂRI PARLAMENTARE

Articolul 136 : 
Întrebări cu solicitare de răspuns oral urmat de dezbateri

Articolul 137 : 
Timpul afectat întrebărilor

Articolul 138 : 
Întrebări cu solicitare de răspuns scris

Articolul 139 : 
Interpelări majore cu solicitare de răspuns scris

Articolul 140 : 
Întrebări cu solicitare de răspuns scris adresate Băncii Centrale Europene

Articolul 141 : 
Întrebări cu solicitare de răspuns scris privind mecanismul unic de supraveghere și mecanismul unic de rezoluție
CAPITOLUL 4: RAPOARTE ALE ALTOR INSTITUȚII ȘI ORGANISME

Articolul 142 : 
Rapoarte anuale și alte rapoarte ale altor instituții sau organisme
CAPITOLUL 5: REZOLUŢII ŞI RECOMANDĂRI

Articolul 143 : 
Propuneri de rezoluție

Articolul 144 : 
Dezbateri privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept
CAPITOLUL 6: CONSULTAREA ALTOR INSTITUȚII ȘI ORGANISME

Articolul 145 : 
Consultarea Comitetului Economic și Social European

Articolul 146 : 
Consultarea Comitetului Regiunilor

Articolul 147 : 
Cereri adresate agenţiilor europene
CAPITOLUL 7: ACORDURI INTERINSTITUŢIONALE

Articolul 148 : 
Acorduri interinstituționale
CAPITOLUL 8: SESIZAREA CURŢII DE JUSTIŢIE A UNIUNII EUROPENE

Articolul 149 : 
Proceduri în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene

TITLUL VI: RELAŢIILE CU PARLAMENTELE NAŢIONALE
SusÎnainteÎnapoi

Articolul 150 : 
Schimbul de informaţii, contacte şi facilităţi reciproce

Articolul 151 : 
Conferința organelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii (COSAC)

Articolul 152 : 
Conferinţe ale parlamentelor

TITLUL VII: SESIUNI
SusÎnainteÎnapoi
CAPITOLUL 1: SESIUNILE PARLAMENTULUI

Articolul 153 : 
Legislaturi, sesiuni, perioade de sesiune, şedinţe

Articolul 154 : 
Convocarea Parlamentului

Articolul 155 : 
Locul de desfăşurare a şedinţelor şi a reuniunilor

Articolul 156 : 
Participarea la ședințe
CAPITOLUL 2: ORDINEA LUCRĂRILOR PARLAMENTULUI

Articolul 157 : 
Proiectul de ordine de zi

Articolul 158 : 
Adoptarea și modificarea ordinii de zi

Articolul 159 : 
Procedura în plen fără amendamente și dezbateri

Articolul 160 : 
Prezentare succintă

Articolul 161 : 
Dezbatere extraordinară

Articolul 162 : 
Dezbatere tematică solicitată de un grup politic

Articolul 163 : 
Procedura de urgență

Articolul 164 : 
Dezbatere în comun

Articolul 165 : 
Termene
CAPITOLUL 3: REGULI GENERALE PENTRU DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR

Articolul 166 : 
Accesul în sala de ședințe

Articolul 167 : 
Regimul lingvistic

Articolul 168 : 
Dispoziție tranzitorie

Articolul 169 : 
Distribuirea documentelor

Articolul 170 : 
Prelucrarea electronică a documentelor

Articolul 171 : 
Repartizarea timpului afectat luărilor de cuvânt și lista vorbitorilor

Articolul 172 : 
Intervenţii cu durata de un minut

Articolul 173 : 
Intervenţii pentru chestiuni de ordin personal

Articolul 174 : 
Prevenirea manevrelor dilatorii
CAPITOLUL 4: MĂSURI ÎN CAZ DE NERESPECTARE A REGULILOR DE CONDUITĂ APLICABILE DEPUTAŢILOR

Articolul 175 : 
Măsuri imediate

Articolul 176 : 
Sancțiuni

Articolul 177 : 
Căi de atac interne
CAPITOLUL 5: CVORUM, AMENDAMENTE ȘI VOT

Articolul 178 : 
Cvorumul

Articolul 179 : 
Praguri

Articolul 180 : 
Depunerea și prezentarea amendamentelor

Articolul 181 : 
Admisibilitatea amendamentelor

Articolul 182 : 
Procedura de vot

Articolul 183 : 
Ordinea de votare a amendamentelor

Articolul 184 : 
Filtrarea de către comisii a amendamentelor depuse în plen

Articolul 185 : 
Votul pe părți

Articolul 186 : 
Dreptul de vot

Articolul 187 : 
Votul

Articolul 188 : 
Votul final

Articolul 189 : 
Egalitatea de voturi

Articolul 190 : 
Votul prin apel nominal

Articolul 191 : 
Votul secret

Articolul 192 : 
Folosirea sistemului electronic de votare

Articolul 193 : 
Contestarea votului

Articolul 194 : 
Explicații privind votul
CAPITOLUL 6: SOLICITĂRI DE RESPECTARE A REGULAMENTULUI DE PROCEDURĂ ȘI INTERVENȚII PRIVIND PROCEDURA

Articolul 195 : 
Solicitarea de respectare a Regulamentului de procedură

Articolul 196 : 
Moțiuni de procedură

Articolul 197 : 
(eliminat)

Articolul 198 : 
Retrimiterea la comisie

Articolul 199 : 
Închiderea dezbaterii

Articolul 200 : 
Amânarea dezbaterii sau a votului

Articolul 201 : 
Suspendarea sau ridicarea ședinței
CAPITOLUL 7: PUBLICAREA LUCRĂRILOR

Articolul 202 : 
Procesul-verbal

Articolul 203 : 
Textele adoptate

Articolul 204 : 
Stenograma

Articolul 205 : 
Înregistrarea audiovizuală a dezbaterilor

TITLUL VIII: COMISII ŞI DELEGAŢII
SusÎnainteÎnapoi
CAPITOLUL 1: COMISII

Articolul 206 : 
Constituirea comisiilor permanente

Articolul 207 : 
Comisii speciale

Articolul 208 : 
Comisiile de anchetă

Articolul 209 : 
Componența comisiilor

Articolul 210 : 
Atribuțiile comisiilor

Articolul 211 : 
Chestiuni în materie de competență

Articolul 212 : 
Subcomisiile

Articolul 213 : 
Birourile comisiilor

Articolul 214 : 
Coordonatori în cadrul comisiei

Articolul 215 : 
Raportori din umbră

Articolul 216 : 
Reuniunile comisiilor

Articolul 217 : 
Procesele-verbale ale reuniunilor comisiilor

Articolul 218 : 
Votul în comisie

Articolul 219 : 
Dispoziții privind ședința plenară aplicabile în comisie

Articolul 220 : 
Timpul afectat întrebărilor în comisie

Articolul 221 : 
Procedura pentru consultarea de către o comisie a documentelor confidențiale în cadrul unei reuniuni a comisiei cu ușile închise

Articolul 222 : 
Audierile publice și dezbaterile consacrate inițiativelor cetățenești
CAPITOLUL 2: DELEGAŢII INTERPARLAMENTARE

Articolul 223 : 
Constituirea şi rolul delegaţiilor interparlamentare

Articolul 224 : 
Comisiile parlamentare mixte

Articolul 225 : 
Cooperarea cu Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

TITLUL IX: PETIŢII
SusÎnainteÎnapoi

Articolul 226 : 
Dreptul de petiționare

Articolul 227 : 
Examinarea petițiilor

Articolul 228 : 
Vizitele de informare

Articolul 229 : 
Accesul publicului la petiții

Articolul 230 : 
Inițiativa cetățenească

TITLUL X: OMBUDSMANUL
SusÎnainteÎnapoi

Articolul 231 : 
Alegerea Ombudsmanului

Articolul 232 : 
Activitatea Ombudsmanului

Articolul 233 : 
Destituirea Ombudsmanului

TITLUL XI: SECRETARIATUL GENERAL AL PARLAMENTULUI
SusÎnainteÎnapoi

Articolul 234 : 
Secretariatul General al Parlamentului

TITLUL XII: COMPETENȚELE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PRIVIND PARTIDELE POLITICE EUROPENE ȘI FUNDAȚIILE POLITICE EUROPENE
SusÎnainteÎnapoi

Articolul 235 : 
Competențele și responsabilitățile privind partidele politice europene și fundațiile politice europene

TITLUL XIII: APLICAREA ŞI MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE PROCEDURĂ
SusÎnainteÎnapoi

Articolul 236 : 
Aplicarea Regulamentului de procedură

Articolul 237 : 
Modificarea Regulamentului de procedură

TITLUL XIIIa: ÎMPREJURĂRI EXCEPȚIONALE
SusÎnainteÎnapoi

Articolul 237a : 
Măsuri excepționale

Articolul 237b : 
Perturbarea echilibrului politic în Parlament

Articolul 237c : 
Regimul de participare de la distanță

Articolul 237d : 
Organizarea unei perioade de sesiune sau a unei ședințe în săli de reuniune separate

TITLUL XIV: DISPOZIŢII DIVERSE
SusÎnainteÎnapoi

Articolul 238 : 
Simbolurile Uniunii

Articolul 239 : 
Integrarea perspectivei de gen

Articolul 240 : 
Chestiuni pendinte

Articolul 241 : 
Rectificări

ANEXA I
SusÎnainteÎnapoi
CODUL DE CONDUITĂ A DEPUTAȚILOR ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN PRIVIND INTEGRITATEA ȘI TRANSPARENȚA

ANEXA II
SusÎnainteÎnapoi
CODUL COMPORTAMENTULUI ADECVAT AL DEPUTAȚILOR ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN ÎN EXERCITAREA FUNCȚIILOR LOR

ANEXA III
SusÎnainteÎnapoi
CRITERII PRIVIND ÎNTREBĂRILE CU SOLICITARE DE RĂSPUNS SCRIS ADRESATE ÎN TEMEIUL ARTICOLELOR 138, 140 ȘI 141

ANEXA IV
SusÎnainteÎnapoi
ORIENTĂRI ŞI PRINCIPII GENERALE PENTRU ALEGEREA SUBIECTELOR CARE URMEAZĂ A FI ÎNSCRISE PE ORDINEA DE ZI A DEZBATERILOR PRIVIND CAZURI DE ÎNCĂLCARE A DREPTURILOR OMULUI, A DEMOCRAŢIEI ŞI A STATULUI DE DREPT PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 144

ANEXA V
SusÎnainteÎnapoi
PROCEDURA CARE SE APLICĂ PENTRU EXAMINAREA ŞI ADOPTAREA DECIZIILOR PRIVIND ACORDAREA DESCĂRCĂRII DE GESTIUNE

ANEXA VI
SusÎnainteÎnapoi
COMPETENȚELE ȘI ATRIBUŢIILE COMISIILOR PARLAMENTARE PERMANENTE

I. : 
Comisia pentru afaceri externe

II. : 
Comisia pentru dezvoltare

III. : 
Comisia pentru comerţ internaţional

IV. : 
Comisia pentru bugete

V. : 
Comisia pentru control bugetar

VI. : 
Comisia pentru afaceri economice şi monetare

VII. : 
Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale

VIII. : 
Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

IX. : 
Comisia pentru industrie, cercetare şi energie

X. : 
Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

XI. : 
Comisia pentru transport şi turism

XII. : 
Comisia pentru dezvoltare regională

XIII. : 
Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală

XIV. : 
Comisia pentru pescuit

XV. : 
Comisia pentru cultură şi educaţie

XVI. : 
Comisia pentru afaceri juridice

XVII. : 
Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne

XVIII. : 
Comisia pentru afaceri constituţionale

XIX. : 
Comisia pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen

XX. : 
Comisia pentru petiţii

ANEXA VII
SusÎnainteÎnapoi
APROBAREA COMISIEI ȘI MONITORIZAREA ANGAJAMENTELOR ASUMATE ÎN TIMPUL AUDIERILOR

ANEXA VIII
SusÎnapoi
CERINȚE PENTRU ELABORAREA ACTELOR ADOPTATE ÎN CONFORMITATE CU PROCEDURA LEGISLATIVĂ ORDINARĂ
Ultima actualizare: 24 octombrie 2023Aviz juridic - Politica de confidențialitate