PDF 501kWORD 201k

 

Подкомисия по сигурност и отбрана

SEDE(2015)0420_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Извънредно заседание

Понеделник, 20 април 2015 г., 15.00–18.30 ч.

Брюксел

Зала: Altiero Spinelli (1G-2)

1.              Приемане на дневния ред

2.              Одобрение на протокола от заседанието от:

·           16-17 март 2015 г.              PV – PE551.994v01-00

3.              Съобщения на председателя

В присъствието на представители на Съвета, на Комисията и на ЕСВД

4.              Военна мисия на Европейския съюз в подкрепа на обучението на сомалийските сили за сигурност (EUTM)
Размяна на мнения с:
Бригаден генерал Антонио Маджи, командващ мисията на ЕС за обучение в Сомалия
- Габор Иклоди, директор на Дирекция „Управление и планиране при кризи” (CMPD) в ЕСВД

5.              Преглед на мисиите и операциите в рамките на ОПСО
Размяна на мнения с Габор Иклоди, директор на Дирекция „Управление и планиране при кризи“ (CMPD) в ЕСВД

* * *

При закрити врата

6.              Ролята на ЕП в ОПСО съгласно Договора от Лисабонтекущо развитие и правни последици
- Размяна на мнения с правната служба на Европейския парламент

* * *

7.              Разни въпроси

8.              Следващи заседания

·           6 май 2015 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.  (Брюксел)

·           7 май 2015 г., 9.00–12.30 ч.  (Брюксел)

Правна информация - Политика за поверителност