PDF 282kWORD 20k

 

Julgeoleku ja kaitse allkomisjon

SEDE(2015)0420_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Erakorraline koosolek

Esmaspäev, 20. aprill 2015 kell 15.00–18.30

Brüssel

Ruum: Altiero Spinelli (1G-2)

1.              Päevakorra kinnitamine

2.              Koosoleku protokolli kinnitamine:

·           16.–17. märts 2015              PV – PE551.994v01-00

3.              Juhataja teadaanded

Nõukogu, komisjoni ja Euroopa välisteenistuse osavõtul

4.              ELi Somaalia väljaõppemissioon (EUTM Somalia)
Arvamuste vahetus:
– ELi Somaalia väljaõppemissiooni ELi missiooni ülema brigaadikindral Antonio Maggiga
– Euroopa välisteenistuse kriisiohjamise ja planeerimise direktoraadi direktori Gábor Iklódyga

5.              Ülevaade ÜJKP missioonidest ja operatsioonidest
Arvamuste vahetus Euroopa välisteenistuse kriisiohjamise ja planeerimise direktoraadi direktori Gábor Iklódyga

* * *

Kinnine koosolek

6.              Lissaboni lepingust tulenev Euroopa Parlamendi roll ühises julgeoleku- ja kaitsepoliitikas – praegused suundumused ja õiguslikud tagajärjed
– Arvamuste vahetus Euroopa Parlamendi õigusteenistusega

* * *

7.              Muud küsimused

8.              Järgmised koosolekud

·           6. mai 2015 kell 9.00–12.30 ja 15.00–18.30  (Brüssel)

·           7. mai 2015 kell 9.00–12.30  (Brüssel)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika