PDF 502kWORD 201k

 

Drošības un aizsardzības apakškomiteja

SEDE(2015)0420_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Ārkārtas sanāksme

Pirmdien, 2015. gada 20. aprīlī, plkst. 15.00–18.30

Briselē

Telpa: Altiero Spinelli (1G-2)

1.              Darba kārtības pieņemšana

2.              Protokola apstiprināšana sanāksmei, kas notika

·           2015. gada 16.–17. martā              PV – PE551.994v01-00

3.              Sanāksmes vadītājas paziņojumi

Klātesot Padomes, Komisijas un EĀDD pārstāvjiem

4.              ES apmācības misija Somālijā (EUTM)
Viedokļu apmaiņa ar:
- ES apmācības misijas Somālijā komandieri brigādes ģenerāli Antonio Maggi
- EĀDD Krīžu pārvarēšanas un plānošanas direktorāta (CMPD) direktoru Gábor Iklódy

5.              Pārskats par KDAP misijām un operācijām
Viedokļu apmaiņa ar EĀDD Krīžu pārvarēšanas un plānošanas direktorāta direktoru ( CMPD ) Gábor Iklódy

* * *

Aiz slēgtām durvīm

6.              EP loma KDAP saskaņā ar Lisabonas līgumu ‒‒ pašreizējie notikumi un juridiskās sekas
- Viedokļu apmaiņa ar Eiropas Parlamenta Juridisko dienestu.

* * *

7.              Dažādi jautājumi

8.              Nākamās sanāksmes

·           2015. gada 6. maijā plkst. 9.00–12.30 un plkst. 15.00–18.30  (Briselē)

·           2015. gada 7. maijā plkst. 9.00–12.30  (Briselē)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika