PDF 116kWORD 20k

 

Subcommissie veiligheid en defensie

SEDE(2015)0420_1

ONTWERPAGENDA

Buitengewone vergadering

Maandag 20 april 2015, 15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (1G-2)

1.              Aanneming van de agenda

2.              Goedkeuring van de notulen van de vergadering van:

·           16-17 maart 2015              PV – PE551.994v01-00

3.              Mededelingen van de voorzitter

In aanwezigheid van de Raad, de Commissie en de EDEO

4.              EU-Missie EUTM Somalië
Gedachtewisseling met:
- Brigadier-generaal Antonio Maggi, commandant van de EU training missie EUTM Somalië
Gábor Iklódy, directeur, Directoraat crisisbeheer en planning (EDEO)

5.              Overzicht van GVDB-missies en -operaties
Gedachtewisseling met Gábor Iklódy, Directeur, Directoraat crisisbeheersing en Planning (CMPD), EDEO

* * *

Met gesloten deuren

6.              Rol van het EP in het GVDB onder het Lissabon-Verdrag - lopende ontwikkelingen en juridische gevolgen
- Gedachtewisseling met de Juridische Dienst van het Europees Parlement.

* * *

7.              Rondvraag

8.              Volgende vergaderingen

·           6 mei 2015, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur  (Brussel)

·           7 mei 2015, 9.00 - 12.30 uur  (Brussel)

Juridische mededeling - Privacybeleid