PDF 428kWORD 20k

 

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

SEDE(2015)0420_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie nadzwyczajne

Poniedziałek 20 kwietnia 2015 r., w godz. 15.00 – 18.30

Bruksela

Sala: Altiero Spinelli (1G-2)

1.              Przyjęcie porządku dziennego

2.              Zatwierdzenie protokołu posiedzenia z dnia:

·           16-17 marca 2015 r.              PV – PE551.994v01-00

3.              Komunikaty przewodniczącej

Z udziałem przedstawicieli Rady i Komisji oraz ESDZ

4.              Szkoleniowa misja wojskowa UE w Somalii (EUTM)
Wymiana poglądów z udziałem:
- generała brygady Antonio Maggiego, dowódcy szkoleniowej misji wojskowej UE w Somalii
- Gábora Iklódy’ego, dyrektora Dyrekcji ds. Zarządzania Kryzysowego i Planowania (CMPD) w ESDZ

5.              Nadzór nad misjami i operacjami WPBiO
Wymiana poglądów z Gáborem Iklódym, dyrektorem Dyrekcji ds. Zarządzania Kryzysowego i Planowania (CMPD) w ESDZ

* * *

Przy drzwiach zamkniętych

6.              Rola PE w WPBiO na mocy traktatu lizbońskiego – obecne wydarzenia i skutki prawne
- Wymiana poglądów z przedstawicielami Wydziału Prawnego Parlamentu Europejskiego

* * *

7.              Sprawy różne

8.              Następne posiedzenia

·           6 maja 2015 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 15.00 – 18.30  (Bruksela)

·           7 maja 2015 r., w godz. 9.00 – 12.30  (Bruksela)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności