Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 1999/0228(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A5-0106/1999

Indgivne tekster :

A5-0106/1999

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P5_TA(2000)0004

Vedtagne tekster
Tirsdag den 18. januar 2000 - Strasbourg
Fiskeriaftale EF/Den Demokratiske Republik São Tomé og Principe *
P5_TA(2000)0004A5-0106/1999
Tekst
 Beslutning

Forslag til Rådets forordning om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Den Demokratiske Republik São Tomé og Principe om fiskeri ud for São Tomé og Principes kyster, for perioden 1. juni 1999 til 31. maj 2002 (KOM(1999) 550 - C5-0305/1999 - 1999/0228(CNS) )

Forslaget godkendt.


Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Den Demokratiske Republik São Tomé og Principe om fiskeri ud for São Tomés og Principes kyster, for perioden 1. juni 1999 til 31. maj 2002 (KOM(1999) 550 - C5-0305/1999 - 1999/0228(CNS) )

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(1999) 550 ),

-  hørt af Rådet, jf. EF-traktatens artikel 37, sammenholdt med artikel 300, stk. 3, afsnit 1 (C5-0305/1999 ),

-  der henviser til forretningsordenens artikel 67,

-  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget og Udvalget om Udvikling og Samarbejde (A5-0106/1999 ),

1.  godkender Kommissionens forslag;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  kræver, at der indledes samrådsprocedure, hvis Rådet ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik