Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 1999/0254(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A5-0081/2000

Indgivne tekster :

A5-0081/2000

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P5_TA(2000)0183

Vedtagne tekster
Onsdag den 3. maj 2000 - Bruxelles
Den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (eksportrestitutioner) *
P5_TA(2000)0183A5-0081/2000
Tekst
 Beslutning

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1255/1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (KOM(1999 631 - C5-0339/1999 - 1999/0254(CNS) )

Forslaget godkendt.


Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1255/1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (KOM(1999) 631 - C5-0339/1999 - 1999/0254(CNS) )

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(1999) 631 )(1) ,

-  hørt af Rådet, jf. traktatens artikel 36 og 37 (C5-0339/1999 ),

-  der henviser til forretningsordenens artikel 67,

-  der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. (A5-0081/2000 ),

1.  godkender Kommissionens forslag;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1) EFT C 89 E af 28.3.2000, s. 31.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik