Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 1999/0103(AVC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A5-0118/2000

Indgivne tekster :

A5-0118/2000

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P5_TA(2000)0189
P5_TA(2000)0190
P5_TA(2000)0191
P5_TA(2000)0192
P5_TA(2000)0193
P5_TA(2000)0194
P5_TA(2000)0195

Vedtagne tekster
Torsdag den 4. maj 2000 - Bruxelles
Aftaler EF/Schweiz om fri bevægelighed for personer ***
P5_TA(2000)0193A5-0118/2000

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets og - for så vidt angår aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde - Kommissionens afgørelse om indgåelse af aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side (7260/2000 - KOM(1999) 229 - C5-0204/2000 ): Aftale om visse aspekter af offentlige kontrakter (9752/1999 - C5-0201/2000 - 1999/0107(AVC)

(Procedure med samstemmende udtalelse)

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til forslag til Rådets og - for så vidt angår aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde - Kommissionens afgørelse (7260/2000 - KOM(1999) 229 - C5-0204/2000 ),

-  der henviser til forslag til aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om visse aspekter af offentlige kontrakter (9752/1999),

-  der henviser til Rådets anmodning om samstemmende udtalelse, jf. EF-traktatens artikel 300, stk. 3, afsnit 2, i forbindelse med artikel 310 (C5-0201/2000 ),

-  der henviser til forretningsordenens artikel 86 og 97, stk. 7,

-  der henviser til henstilling fra Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi og til udtalelse fra Budgetudvalget og Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked (A5-0118/2000 ),

1.  afgiver samstemmende udtalelse om indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Det Schweiziske Forbunds regering og parlament.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik