Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 1999/0103(AVC)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A5-0118/2000

Ingediende teksten :

A5-0118/2000

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P5_TA(2000)0189
P5_TA(2000)0190
P5_TA(2000)0191
P5_TA(2000)0192
P5_TA(2000)0193
P5_TA(2000)0194
P5_TA(2000)0195

Aangenomen teksten
Donderdag 4 mei 2000 - Brussel
Overeenkomsten EG/Zwitserland ***
P5_TA(2000)0193A5-0118/2000

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een besluit van de Raad en, wat betreft de overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking, van de Commissie, betreffende de sluiting van overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds (7260/2000 - COM(1999) 229 - C5-0204/2000 ): overeenkomst betreffende sommige aspecten van overheidsopdrachten (9752/1999 - C5-0201/2000 - 1999/0107(AVC) )

(Instemmingsprocedure)

Het Europees Parlement,

-  gezien het voorstel voor een besluit van de Raad en, wat betreft de overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking, van de Commissie (7260/2000 - COM(1999) 229 - C5-0204/2000 ),

-  gezien het voorstel voor een overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat betreffende sommige aspecten van overheidsopdrachten (9752/1999),

-  gezien het verzoek van de Raad om instemming overeenkomstig artikel 300, lid 3, tweede alinea, juncto artikel 310, van het EG-Verdrag (C5-0201/2000 ),

-  gelet op de artikelen 86 en 97, lid 7, van zijn Reglement,

-  gezien de aanbeveling van de Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie en de adviezen van de Begrotingscommissie en de Commissie juridische zaken en interne markt (A5-0118/2000 ),

1.  stemt in met de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van de Zwitserse Bondsstaat.

Juridische mededeling - Privacybeleid