Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2000/0110(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A5-0135/2000

Ingediende teksten :

A5-0135/2000

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P5_TA(2000)0226

Aangenomen teksten
Donderdag 18 mei 2000 - Straatsburg
Aanneming van de ene munt door Griekenland op 1 januari 2001 *
P5_TA(2000)0226A5-0135/2000
Tekst
 Resolutie

Voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de aanneming van de ene munt door Griekenland op 1 januari 2001 (artikel 122, lid 2) (8350/2000 - COM(2000) 274 - C5-0226/2000 - 2000/0110(CNS) )

Dit voorstel wordt goedgekeurd.


Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een beschikking van de Raad betreffende de aanneming van de ene munt door Griekenland op 1 januari 2001 (artikel 122, lid 2) (8350/2000 - COM(2000) 274 - C5-0226/2000 - 2000/0110(CNS) )

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

-  gezien het convergentieverslag 2000 van de Commissie (COM(2000) 277 ),

-  gezien het convergentieverslag 2000 van de Europese Centrale Bank,

-  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2000) 274 ),

-  geraadpleegd door de Raad overeenkomstig artikel 122, lid 2 van het EG-Verdrag (C5-0226/2000 ),

-  gelet op artikel 85 van zijn Reglement,

-  gezien het mondeling ingediende voorstel van de Economische en Monetaire Commissie (A5-0135/2000 ),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Juridische mededeling - Privacybeleid