Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2000/2087(COS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A5-0209/2000

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A5-0209/2000

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P5_TA(2000)0365

Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2000 - Στρασβούργο
Κοινοτική πολιτική στον οπτικοακουστικό τομέα στην ψηφιακή εποχή
P5_TA(2000)0365A5-0209/2000

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο: "Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για την κοινοτική πολιτική στον οπτικοακουστικό τομέα στην ψηφιακή εποχή" (COM(1999) 657 - C5-0144/2000 - 2000/2087(COS) )

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(1999) 657 - C5-0144/2000 ),

-  έχοντας υπόψη τα άρθρα 157 και 151 της Συνθήκης ΕΚ, καθώς και το Πρωτόκολλο σχετικά με δημόσιες υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων στα κράτη μέλη, που επισυνάπτεται στη Συνθήκη ΕΚ,

-  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 1999 σχετικά με τα αποτελέσματα του δημοσίου διαλόγου για την Πράσινη Βίβλο για τη σύγκλιση (ιδίως τα θέματα που σχετίζονται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα)(1) ,

-  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Μαΐου 2000 σχετικά με τις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές της κοινοτικής πολιτικής στον οπτικοακουστικό τομέα,

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 47, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

-  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού, Νεότητας, Παιδείας, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς (A5-0209/2000 ),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζητήματα του οπτικοακουστικού τομέα έχουν ήδη τεθεί και συζητηθεί εκτενώς τα τελευταία χρόνια κατά τη Διάσκεψη του Μπίρμιγχαμ του 1998, εν συνεχεία της διαβούλευσης σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τη σύγκλιση (CΟΜ(1997) 623 καθώς και στο περιθώριο της αναθεώρησης των οδηγιών για τις τηλεπικοινωνίες,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οπτικοακουστικός τομέας, εκτός του ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους σε ό,τι αφορά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, θα συνεχίσει να έχει κεφαλαιώδη ρόλο για τη δημοκρατία, την ελευθερία της έκφρασης, τον πλουραλισμό και την προστασία και την προαγωγή της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυφωνίας στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει μεγαλύτερη σημασία η προώθηση των ευρωπαϊκών περιεχομένων παρά η τεχνητή προστασία τους, σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που θα έκανε κάτι τέτοιο αδύνατον,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας επιβάλλει την ταχεία προσαρμογή των κοινοτικών κανόνων που διέπουν σήμερα τον οπτικοακουστικό τομέα, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ορθή ισορροπία μεταξύ της εφαρμογής των ισχυουσών βασικών αρχών και των εν εξελίξει αλλαγών στο τεχνολογικό και το εμπορικό πεδίο,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται επαγρύπνηση ούτως ώστε η κανονιστική διάκριση ανάμεσα στην υποδομή και στο περιεχόμενο να μην οδηγήσει, στην πράξη, σε επικράτηση των τεχνολογικών και εμπορικών συνιστωσών σε βαθμό που θα μπορούσε να απειλήσει τον πλουραλισμό και την πολιτιστική πολυφωνία,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για τον οπτικοακουστικό τομέα δεν περιλαμβάνουν συστήματα παγκόσμιας διάδοσης όπως το Διαδίκτυο, ούτε και τη μετάδοση πανομοιότυπων ή παρόμοιων περιεχομένων μέσω διαφορετικών τεχνολογικών υποβάθρων,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να εξασφαλισθεί στους πολίτες η πρόσβαση σε οπτικοακουστικές υπηρεσίες οικουμενικού χαρακτήρα, σε λογικές τιμές και χωρίς διακρίσεις,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία ευρωπαϊκού φόρουμ για τις ρυθμίσεις τις σχετικές με το περιεχόμενο θα μπορούσε να αποτελέσει καταλύτη για θετικές συνέργιες ανάμεσα στην Επιτροπή, τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, τους φορείς του οπτικοακουστικού τομέα και τους χρήστες,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική ανταγωνισμού θα μπορούσε να αποτελέσει ένα κατάλληλο και αποτελεσματικό μέσο για την αποτροπή της δημιουργίας δεσποζουσών θέσεων στην αγορά, τόσο ως προς τη συγκέντρωση της ιδιοκτησίας των μέσων ενημέρωσης στο νέο ψηφιακό περιβάλλον όσο και ως προς την προάσπιση του πλουραλισμού,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συντονισμός ανάμεσα στην Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα ήταν ιδιαίτερα επιθυμητός στον οπτικοακουστικό τομέα,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το ανωτέρω Πρωτόκολλο, η δημόσια ραδιοτηλεόραση εξακολουθεί να διατηρεί κεντρικό ρόλο όσον αφορά τη διαφύλαξη του πλουραλισμού και ότι, εν πάση περιπτώσει, εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίζουν σχετικά με τα συστήματα χρηματοδότησης της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα καθήκοντα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης δε συγκαταλέγονται μόνο ο πειραματισμός και η έρευνα, αλλά και η δυνητικά απεριόριστη χρήση νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων και μορφών εμπορικής προώθησης, προκειμένου να δοθεί στη δημόσια ραδιοτηλεόραση η δυνατότητα να καταλάβει ανταγωνιστική θέση στην αγορά, επί ίσοις όροις,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ρυθμίσεις σχετικά με την ευθύνη για το περιεχόμενο των προγραμμάτων πρέπει να δεσμεύουν στον ίδιο βαθμό δημόσιους και ιδιωτικούς και/ή εμπορικούς φορείς όσον αφορά τον προγραμματισμό και τη μετάδοση,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν ήδη αρχίσει τη σταδιακή προετοιμασία για τη μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να προασπισθεί η ιδιαιτερότητα της ραδιοφωνίας και να διευκολυνθεί η μετάβαση στην ψηφιακή ραδιοφωνία,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός κινηματογραφικός τομέας έχει ανάγκη από μεγάλου ύψους οικονομικούς πόρους και από μια δομή εμπορικής προώθησης και διανομής που θα κέρδιζε την εμπιστοσύνη της διεθνούς αγοράς και θα στήριζε την πολιτιστική πολυμορφία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα Media αποτελεί χρήσιμο αλλά ανεπαρκές μέσο για την επιθυμητή ανάπτυξη του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα, και ιδίως του κινηματογράφου των δημιουργών,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο νέο περιβάλλον των πολυμέσων, πρέπει να εξασφαλισθεί ο διαχωρισμός μεταξύ διαφημιστικού μηνύματος και περιεχομένου καλλιτεχνικού, δημοσιογραφικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα,

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί η προστασία των δικαιωμάτων του δημιουργού, των οποίων ο σεβασμός καθίσταται επισφαλέστερος στο ψηφιακό περιβάλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός της πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί θεμέλιο της ζωτικότητας του οπτικοακουστικού και κινηματογραφικού τομέα και ότι έχει κεφαλαιώδη σημασία η ταχεία έγκριση της πρότασης οδηγίας σχετικά με τα δικαιώματα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα στην κοινωνία της πληροφορίας, τόσο για την προστασία της δημιουργίας όσο και για την εξασφάλιση της πρόσβασης στα έργα και της κυκλοφορίας τους,

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καθιερωθεί, σε διεθνές επίπεδο, η διάκριση ανάμεσα στην υποδομή και το περιεχόμενο, προκειμένου να μην οδηγηθούμε σε μια κατάσταση όπου η ραδιοτηλεόραση θα έχει την ίδια ακριβώς μεταχείριση με οιαδήποτε άλλη εμπορική υπηρεσία ηλεκτρονικής επικοινωνίας· επισημαίνοντας στο σημείο αυτό ότι θεωρεί τις τοπικές συνιστώσες και την πολιτιστική πολυφωνία ως θεμελιώδη στοιχεία οιασδήποτε διεθνούς συμφωνίας για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες,

1.  συμφωνεί, κατ" αρχήν, με τις κατευθυντήριες γραμμές που θέτει η Επιτροπή για την κοινοτική πολιτική στον οπτικοακουστικό τομέα στην ψηφιακή εποχή, και παρατηρεί ότι το χρονοδιάγραμμα δράσεων για την επόμενη πενταετία δεν περιέχει σημαντικά νέα στοιχεία σε σχέση με το σήμερα ισχύον κανονιστικό πλαίσιο·

Αναθεώρηση της οδηγίας "Τηλεόραση χωρίς σύνορα"

2.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε, προκειμένου να ληφθούν υπόψη η τεχνολογική ανάπτυξη και οι δυνατότητες για νέες υπηρεσίες που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία, οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την αναθεώρηση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ (2) να έχουν ως γνώμονα την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την αναθεώρηση της οδηγίας εντός του 2002·

3.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε, κατά την αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες να εντοπισθεί ένας κεντρικός πυρήνας βασικών αρχών που θα διέπουν όλες τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες, ανεξάρτητα από τις μεθόδους και τεχνικές μετάδοσης που χρησιμοποιούν, ή να ετοιμασθούν οδηγίες, ή άλλου τύπου ειδικές κανονιστικές πράξεις, που θα θέτουν γενικούς κανόνες για κάθε τύπο οπτικοακουστικής υπηρεσίας, αφήνοντας κατά μέρος τις τεχνικές μετάδοσης ή διανομής·

4.  θεωρεί απαραίτητο να καταστούν ομοιογενή τα κριτήρια και οι μέθοδοι διαπίστωσης και αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται για την εκπόνηση των εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ , ούτως ώστε να υπάρχουν συγκρίσιμες, ορθές και αντικειμενικές αναλύσεις·

5.  καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι το κανονιστικό πλαίσιο για τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω συνδυασμένων δικτύων θα κατοχυρώνει την ιδιαιτερότητα των οπτικοακουστικών υπηρεσιών σε σχέση με όλες τις άλλες υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας·

6.  συντάσσεται με το στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διασφαλίσει για τις επιχειρήσεις του οπτικοακουστικού τομέα ένα σαφές και προβλέψιμο πολιτικό περιβάλλον· πιστεύει ότι η καθιέρωση των ψηφιακών τεχνολογιών στον οπτικοακουστικό τομέα καθιστά αναγκαία την προσαρμογή του κανονιστικού πλαισίου, με την επιλογή διαφοροποιημένων και ευέλικτων μεθόδων στη βάση των ισχυουσών νομικών διατάξεων· θεωρεί ότι κατά την καθιέρωση νέων ή την προσαρμογή ήδη υφισταμένων ρυθμίσεων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη·

Αρχές που πρέπει να κατοχυρωθούν και χαρακτηριστικά του ρυθμιστικού πλαισίου για τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες

7.  συμφωνεί με την αρχή της διάκρισης ανάμεσα στη ρύθμιση της υποδομής και τη ρύθμιση του περιεχομένου και επαναλαμβάνει την αρχή σύμφωνα με την οποία, στην κοινωνία της πληροφορίας, πρέπει να εξασφαλίζεται για τους καταναλωτές, στην πράξη, το δικαίωμα της πρόσβασης στα δίκτυα και το περιεχόμενο, σύμφωνα με τα κριτήρια της καθολικότητας και της προσιτότητας, και η πρόσβαση στο περιεχόμενο που μεταφέρουν, υπό όρους που να εξασφαλίζουν τον οικουμενικό χαρακτήρα των υπηρεσιών, την προσφορά τους σε λογικές τιμές, την χωρίς διακρίσεις παροχή τους και τη διαφάνεια·

8.  επισημαίνει ότι οι ρυθμίσεις πρέπει να είναι μόνο οι απολύτως απαραίτητες και μόνο όπου δεν υπάρχει επαρκής ανταγωνισμός· πρέπει να είναι ελάχιστες, σαφείς, απλές, προβλέψιμες και πάντοτε ομοιογενείς ενώ, στα κράτη μέλη, θα πρέπει να επιτρέπουν στην αγορά να ενεργεί βάσει των κανόνων του ανταγωνισμού·

9.  τονίζει ότι ορισμένες ειδικές τεχνικές πτυχές που αφορούν την πρόσβαση των καταναλωτών στο περιεχόμενο (ηλεκτρονικοί οδηγοί προγραμμάτων, υπό όρους πρόσβαση, και κάθε τεχνικό σύστημα που παρεμβάλλεται ανάμεσα στην πρόσβαση στο μέσο μετάδοσης και στην επιλογή του περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης τόσο της τηλεόρασης όσο και των αλληλεπιδραστικών υπηρεσιών) πρέπει να υπόκεινται σε κανόνες που θα εξασφαλίσουν την προστασία της ελευθερίας επιλογής των χρηστών·

10.  καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει τη σπουδαιότητα της καθολικής υπηρεσίας για την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού, διασφαλίζοντας τη φθηνή πρόσβαση των καταναλωτών στις επικοινωνιακές υπηρεσίες· οι υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται ως καθολική υπηρεσία μπορούν να διασφαλισθούν με χρηματοδοτική υποστήριξη (τέλη, συνεισφορές ανταγωνιστών, κρατικός προϋπολογισμός κ.λπ.), εάν τα κράτη μέλη θεωρήσουν ότι η καθολική υπηρεσία συνιστά άδικη επιβάρυνση του φορέα που την παρέχει·

11.  εκφράζει για μια ακόμη φορά την πεποίθησή του ότι η προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας εκ μέρους των οπτικοακουστικών υπηρεσιών και των μέσων ενημέρωσης έχει καθοριστική σημασία για την αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας και τη διατήρηση της κοινωνικής ισορροπίας και ότι, εκτός αυτού, συνιστά αναγκαίο παράγοντα για τη δημιουργία του κλίματος εμπιστοσύνης τον οποίο έχει ανάγκη ένας τομέας στον οποίο ο αριθμός των προσφερομένων προγραμμάτων ολοένα και αυξάνεται·

12.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, τους ιδιωτικούς φορείς μετάδοσης καθώς και όλους τους σημαντικούς φορείς του οπτικοακουστικού τομέα, να ενισχύσουν τη δοκιμαστική εφαρμογή συστημάτων φιλτραρίσματος προγραμμάτων και άλλων μεθόδων γονικού ελέγχου με στόχο την προστασία των ανηλίκων, εν ανάγκη δημιουργώντας στα κράτη μέλη τις αναγκαίες νομικές προϋποθέσεις για το σκοπό αυτό·

13.  συμφωνεί με την ιδέα της αυτορρύθμισης όσον αφορά το περιεχόμενο των ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, υπό τον όρο όμως ότι σκοπός της θα είναι να εφαρμόζονται, κατά προτίμησιν μέσω συμπεφωνημένων κωδίκων συμπεριφοράς, οι αρχές που θα θέτουν οι αρμόδιες κρατικές και κοινοτικές αρχές·

14.  υποστηρίζει την αρχή που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σύμφωνα με την οποία η κατανομή του περιορισμένου φάσματος συχνοτήτων πρέπει να αποσκοπεί στη βέλτιστη αποτελεσματικότητα, τονίζοντας συγχρόνως ότι το ζήτημα του φάσματος των ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται χωριστά από άλλους στόχους δημόσιας πολιτικής στους οποίους απαιτείται να ανταποκρίνονται οι φορείς δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών·

15.  λαμβάνει υπό σημείωση τα συμπεράσματα του Σεμιναρίου της Λισσαβώνας για την επίγεια ψηφιακή τηλεόραση, καθώς και τις εργασίες της Ομάδας Ψηφιακής Τηλεοπτικής Μετάδοσης (Digital Video Broadcasting - DVB), και καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να αναλάβουν ενέργειες την επίτευξη μιας σταδιακής και συμπεφωνημένης μετάβασης στην ψηφιακή τηλεόραση, και ιδίως στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση·

16.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη σύσταση ειδικού ευρωπαϊκού συμβουλευτικού φόρουμ στο πλαίσιο του οποίου θα εξετάζονται τα ζητήματα που αφορούν το περιεχόμενο των προσφερομένων οπτικοακουστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πολυμέσων (κινηματογράφος, τηλεόραση, Internet, βιντεοπαιχνίδια, webcasting, DVD, τηλέφωνα UMTS, κλπ.) και οι συναφείς οικονομικές και οικονομικές πτυχές·

Ανταγωνισμός και αγορά οπτικοακουστικών υπηρεσιών

17.  καλεί την Επιτροπή και τις αρμόδιες κρατικές αρχές, προκειμένου να διασφαλισθεί ο πλουραλισμός, να μην επιτρέψουν τη δημιουργία και τη διατήρηση δεσποζουσών θέσεων στον οπτικοακουστικό τομέα· ζητεί να αξιολογεί η Επιτροπή τη δεσπόζουσα θέση των οπτικοακουστικών φορέων με βάση κριτήρια οικονομικά και γενικά, αναλύοντας προς τον σκοπό αυτόν τη λειτουργία της κάθετης και της οριζόντιας αγοράς, κατά τρόπο διατομεακό και όχι μόνο από την άποψη των ποσοστών, και λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές γλώσσες και την πολιτιστική ταυτότητα (άρθρο 151 παρ. 4 της Συνθήκης)·

18.  καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά κατά πόσον ενδείκνυται να προτείνει πρωτοβουλίες σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων ενημέρωσης στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, ιδίως όσον αφορά τις κάθετες συγκεντρώσεις·

19.  καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει τον συντονισμό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και των ρυθμιστικών φορέων του οπτικοακουστικού τομέα· καλεί τη Επιτροπή να προωθήσει τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για την προστασία της διαφάνειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε όλους τους τομείς της αγοράς οπτικοακουστικών μέσων και πολυμέσων καθώς και για την αποτροπή της δημιουργίας στην αγορά επικίνδυνων για τον πλουραλισμό συγκεντρώσεων·

20.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψιν την πολιτιστική ιδιαιτερότητα και την ασθενή οικονομική θέση του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα κατά τον καθορισμό της πολιτικής του ανταγωνισμού στον εν λόγω τομέα, διασφαλίζοντας την ύπαρξη ισχυρών ευρωπαϊκών ομίλων που θα μπορούν να συμμετέχουν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό·

Ρόλος των υπηρεσιών δημόσιας ραδιοτηλεοπιτικής μετάδοσης

21.  θεωρεί κεφαλαιώδους σημασίας τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου της Συνθήκης του Αμστερνταμ για το ρόλο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ως εγγυητή του πλουραλισμού· επιβεβαιώνει ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη να ορίσουν τα καθήκοντα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και να καθορίσουν τις μεθόδους χρηματοδότησής της, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 32 της Συνθήκης του Αμστερνταμ·

22.  τονίζει ότι η δημόσια και ιδιωτική ραδιοτηλεόραση οφείλουν να διαδραματίσουν ρόλο καινοτομίας και να ενεργήσουν ως καταλύτες στον ψηφιακό οπτικοακουστικό τομέα·

23.  καλεί τα κράτη μέλη, τις αρμόδιες κρατικές, καθώς και τους υπεύθυνους της διαχείρισής τους, να παρέχουν τις υπηρεσίες δημόσιας ραδιοτηλεόρασης υπό καθεστώς ελεύθερης δωρεάν λήψης, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η καθολικότητα της μετάδοσης και της πρόσβασης και να κατοχυρώνεται νομικώς η υπηρεσία μέσω της θέσπισης υποχρεώσεων αναμετάδοσης (must carry rules)· στο σημείο αυτό υπογραμμίζει το θεμελιώδη ρόλο της δημόσιας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης και την ανάγκη να καταστεί το υπόβαθρο αυτό όσο το δυνατόν πιο ενδιαφέρον στην πορεία προς την ψηφιακή εποχή, αυξάνοντας την ικανότητα και βελτιώνοντας τη λήψη·

Αλλες πρωτοβουλίες που αφορούν τον οπτικοακουστικό και τους συναφείς τομείς

24.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την ισόρροπη ανάπτυξη του ψηφιακού οπτικοακουστικού τομέα, του μουσικού κλάδου και της ψηφιακής ραδιοφωνίας στην Ευρώπη·

25.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη για τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της ραδιοφωνίας στην Ευρώπη, και ειδικότερα για το ρόλο των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών, και να διευκολύνει τη μετάβαση στο πρότυπο DAB (Ψηφιακή Εκπομπή Ήχου)·

26.  ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του "κυβερνοκινηματογράφου", καθώς και για την ταυτόχρονη διανομή στα κράτη μέλη των ευρωπαϊκών κινηματογραφικών έργων, αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκτήθηκε στο πλαίσιο της εφαρμογής των προγραμμάτων Media-κατάρτιση και Media Plus·

27.  καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει τη χορήγηση περισσοτέρων οικονομικών πόρων στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, εκτός των άλλων με τη δημιουργία ταμείου εγγυήσεων· στο σημείο αυτό, χαιρετίζει με ικανοποίηση την πρόσκληση που απευθύνθηκε προς την ΕΤΕ κατά τη σύνοδο Κορυφής της Λισαβόνας να υποστηρίξει χρηματοδοτικά την ευρωπαϊκή παραγωγή οπτικοακουστικών έργων·

28.  καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη, έκαστο στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων του, να αναγνωρίσουν τη σημασία που έχει η παραγωγή περιεχομένου υψηλής ποιοτικής στάθμης, και να την προωθήσουν παρέχοντας τα κατάλληλα κίνητρα που μπορεί να είναι και φορολογικού χαρακτήρα·

29.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει ενδελεχώς τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες δημιουργίας του κατάλληλου μέσου, π.χ. την έγκριση οδηγίας σχετικά με τις ταινίες, προκειμένου να ενισχυθούν οι μηχανισμοί υποστήριξης του τομέα παραγωγής ταινιών στα διάφορα κράτη μέλη και να βελτιωθεί ο τρόπος συντονισμού τους, με στόχο τη δημιουργία μιας πραγματικής εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς για τις ταινίες·

30.  συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι απαιτείται να τροποποιηθεί το κανονιστικό πλαίσιο για τη διαφήμιση, υπό το φως των νέων δεδομένων που δημιουργεί η μετάβαση στην ψηφιακή τεχνολογία, ιδίως όσον αφορά την αλληλεπιδραστική λειτουργία·

31.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μεριμνήσουν ώστε, κατά την αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου για τη διαφήμιση, να κατοχυρωθεί η αρχή της σαφούς διάκρισης μεταξύ διαφημιστικών μηνυμάτων και ενημερωτικού περιεχομένου·

32.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προωθήσουν τη δημιουργία και την πρόσβαση στα έργα και την κυκλοφορία τους σε ψηφιακό περιβάλλον, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα μία δέουσα προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας με την ενίσχυση της οδηγίας περί δικαιωμάτων του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας· θεωρεί ότι η ανάγκη αυτή καθίσταται καταφανέστερη από το γεγονός ότι το Internet, στις διάφορες μορφές του, αντιπροσωπεύει ένα από τα νέα κύρια στηρίγματα της διάδοσης οπτικοακουστικών έργων·

Διεθνείς πτυχές

33.  πιστεύει ότι η Κοινότητα, κατά την ανάπτυξη της πολιτικής της στον οπτικοακουστικό τομέα, οφείλει να λάβει υπόψη της τόσο τις διεθνείς συνιστώσες που αποτελούν συνέπεια της παγκοσμιοποίησης, όσο και τις τοπικές συνιστώσες, προκειμένου να προωθηθεί η πολιτιστική πολυφωνία και να αποτραπούν καταστάσεις όπου το τεχνικό υπόβαθρο της διανομής θα καθόριζε και το είδος του περιεχομένου, πράγμα που θα απέβαινε εις βάρος του πλουραλισμού·

34.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η θέση της Κοινότητας κατά τις διεθνείς διαπραγματεύσεις θα είναι σταθερά υπέρ της διάκρισης ανάμεσα στη ρύθμιση της υποδομής και τη ρύθμιση του περιεχομένου, προς αποτροπή του κινδύνου να συμπεριληφθούν οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες στις υπηρεσίες οι οποίες ακολουθούν τους κανόνες που διέπουν τα δίκτυα ή/και το ηλεκτρονικό εμπόριο·

35.  υπογραμμίζει τη σημασία του ευρωπαϊκού δυικού ραδιοτηλεοπτικού συστήματος, στο οποίο οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς εκπομπής, τις αρμοδιότητες των οποίων είναι ελεύθερα να ορίσουν τα κράτη μέλη, είναι σε θέση να εξακολουθήσουν να αναπτύσσονται περαιτέρω εντός της κοινωνίας της πληροφορίας και να συνυπάρχουν με τους ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, και επαναλαμβάνει ότι το εν λόγω ευρωπαϊκό μοντέλο πρέπει να διασφαλισθεί κατά τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ·

36.  ζητεί επειγόντως από την Επιτροπή να δημιουργήσει, μέσω μιας κατάλληλης πολιτικής για τον οπτικοακουστικό τομέα, ένα περιβάλλον που θα ευνοεί την ανάδειξη του επιχειρηματικού ταλέντου και τις επενδύσεις, ώστε να εξασφαλισθεί η παρουσία της οπτικοακουστικής βιομηχανίας στην παγκόσμια οικονομία, ενώ ταυτόχρονα θα προωθείται η πολιτιστική πολυμορφία·

37.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να μεριμνήσουν ώστε η Κοινότητα και τα κράτη μέλη της να διατηρήσουν τη δυνατότητα να καθορίζουν και να υλοποιούν την πολιτική τους στον τομέα του πολιτισμού και τον οπτικοακουστικό τομέα, προκειμένου να διαφυλαχθεί η πολιτισμική πολυφωνία·

o
o   o

38.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή καθώς και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 283 της 6.10.1999, σ. 1.
(2) ΕΕ L 298 της 17.10.1989, σ. 23.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου