Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

 Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2000/0175(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A5-0221/2000

Indgivne tekster :

A5-0221/2000

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P5_TA(2000)0368

Vedtagne tekster
Torsdag den 7. september 2000 - Strasbourg
Ozon (dosisinhalatorer og lægemiddelpumper) ***I (procedure uden forhandling)
P5_TA(2000)0368A5-0221/2000
Tekst
 Beslutning

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. …./2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, for så vidt angår dosisinhalatorer og lægemiddelpumper (KOM(2000) 427 - C5-0360/2000 - 2000/0175(COD) )

Forslaget godkendt.


Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. …./2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, for så vidt angår dosisinhalatorer og lægemiddelpumper (KOM(2000) 427 - C5-0360/2000 - 2000/0175(COD) )

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2000) 427 ),

-  der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 175, stk. 1 (C5-0360/2000 ),

-  der henviser til forretningsordenens artikel 67,

-  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik (A5-0221/2000 ),

1.  godkender Kommissionens forslag;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik