Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2000/0175(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A5-0221/2000

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A5-0221/2000

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P5_TA(2000)0368

Hyväksytyt tekstit
Torstai 7. syyskuuta 2000 - Strasbourg
Otsoni (inhalaatiosumutteet ja lääkeainepumput) *** I (menettely ilman keskustelua)
P5_TA(2000)0368A5-0221/2000
Teksti
 Päätöslauselma

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun asetuksen (EY) N:o …/2000 muuttamisesta inhalaatiosumutteiden ja lääkeainepumppujen osalta (KOM(2000) 427 - C5-0360/2000 - 2000/0175(COD) )

Ehdotus hyväksyttiin.


Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi otsonikerrosta heikentävistä aineista inhalaatiosumutteiden ja lääkeainepumppujen osalta (KOM(2000) 427 - C5-0360/2000 - 2000/0175(COD) )

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

-  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2000) 427 ),

-  ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 175 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C5-0360/2000 ),

-  ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

-  ottaa huomioon ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan mietinnön (A5-0221/2000 ),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

2.  pyytää saada komission ehdotuksen uudelleen käsiteltäväksi, jos komissio aikoo tehdä siihen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö