Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 1997/0067(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A5-0214/2000

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A5-0214/2000

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P5_TA(2000)0369

Hyväksytyt tekstit
Torstai 7. syyskuuta 2000 - Strasbourg
Vesipolitiikka *** III
P5_TA(2000)0369A5-0214/2000

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön vesipolitiikan puitteista (C5-0347/2000 - 1997/0067(COD) )

(Yhteispäätösmenettely: kolmas käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

-  ottaa huomioon sovittelukomitean hyväksymän yhteisen tekstin ja siihen liittyvän komission lausuman (C5-0347/2000 ),

-  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan(1) komission ehdotuksesta ja komission muutetuista ehdotuksista Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(1997) 49 (2) , KOM(1997) 614 (3) ja KOM(1998) 76 (4) ),

-  ottaa huomioon komission muutetun ehdotuksen (KOM(1999) 271 )(5) ,

-  ottaa huomioon toisessa käsittelyssä esittämänsä kannan(6) neuvoston yhteisestä kannasta,

-  ottaa huomioon komission lausunnon parlamentin tarkistuksista yhteiseen kantaan (KOM(2000) 219 - C5-0295/2000 ),

-  ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 5 kohdan,

-  ottaa huomioon työjärjestyksen 83 artiklan,

-  ottaa huomioon sovittelukomiteavaltuuskunnan mietinnön (A5-0214/2000 ),

1.  hyväksyy yhteisen tekstin ja palauttaa mieliin siihen liittyvän komission lausuman;

2.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

3.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen asianmukaisesti ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän lainsäädäntöpäätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1)EYVL C 150, 28.5.1999, s. 388 ja EYVL C 54, 25.2.2000, s. 76.
(2)EYVL C 184, 17.6.1997, s. 20.
(3)EYVL C 16, 20.1.1998, s. 14.
(4)EYVL C 108, 7.4.1998, s. 94.
(5)EYVL C 342, 30.11.1999, s. 1.
(6)Hyväksytyt tekstit 16.2.2000, kohta 6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö