Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2000/2606(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B5-0708/2000

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P5_TA(2000)0386

Hyväksytyt tekstit
Torstai 7. syyskuuta 2000 - Strasbourg
Temelínin ydinvoimala
P5_TA(2000)0386RC-B5-0708/2000

Euroopan parlamentin päätöslauselma tšekkiläisestä Temelínin ydinvoimalasta

Euroopan parlamentti, joka

-  ottaa huomioon komission tiedonannon ydinalaan liittyvästä toiminnasta jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa sekä uusissa itsenäisissä valtioissa (KOM(1998) 134 - C4-0314/1998 ),

-  ottaa huomioon 7. joulukuuta 1998 esitetyt neuvoston päätelmät ydinturvallisuudesta Euroopan unionin laajentumisen yhteydessä,

-  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen N:o 25/98 Euroopan unionissa toteutetuista toimista, jotka liittyvät ydinturvallisuuteen Keski- ja Itä-Euroopan maissa (KIE) sekä uusissa itsenäisissä valtioissa (kausi 1990-1997)(1) ,

-  ottaa huomioon 6. toukokuuta 1999 antamansa päätöslauselman Temelínin ydinvoimalasta Tšekin tasavallassa(2) ,

A.  katsoo, että suvereeneilla valtioilla on oikeus päättää energiavalinnoistaan,

B.  panee merkille, että Tšekin tasavallan hallitus aikoo aloittaa lähipäivinä Temelínin ykkösreaktorin koekäytön ja että polttoaineen lataus tapahtui aiemmin heinäkuussa,

C.  panee merkille, että kyseessä oli alun perin Neuvostoliitossa suunniteltu VVER 1000 -tyyppinen reaktori ja että muutostyöt on tehnyt BNFL:n tytäryhtiö, yhdysvaltalainen Westinghouse,

D.  panee merkille, että päätös Temelínin ottamisesta käyttöön aiheuttaa suurta huolta Tšekin tasavallan väestön keskuudessa sekä naapurimaissa,

E.  panee merkille, että joidenkin tšekkiläisten lähteiden mukaan Temelínin ydinvoimalan rakenteellisten muutostöiden ympäristövaikutuksia ei ole täysin arvioitu,

F.  katsoo, että Temelínin ydinvoimalan ykkösreaktorin käyttöönotto ennen näiden arviointimenettelyjen saattamista päätökseen asianmukaisella tavalla tekee tästä tärkeästä välineestä merkityksettömän,

G.  panee merkille, että tšekkiläiselle ja kansainväliselle suurelle yleisölle ei ole vielä tiedotettu yksityiskohtaisesti Temelínin turvastandardeista, joihin kohdistuu vakavia epäilyksiä,

H.  katsoo, että Euroopan väestön suojelu edellyttää korkeimpia mahdollisia ydinturvanormeja,

1.  kehottaa Tšekin tasavallan hallitusta takaamaan, että Temelínin ydinvoimalan ykkösreaktoria ei oteta käyttöön, ennen kuin asianmukainen ympäristövaikutusten arviointi on saatettu päätökseen EU:n standardeja vastaavalla tavalla;

2.  kehottaa Tšekin tasavallan hallitusta takaamaan, että tšekkiläinen ja kansainvälinen suuri yleisö saavat Temelínin käyttäjiltä sekä kansalliselta valvontaviranomaiselta (SUBJ) yksityiskohtaisia tietoja, joiden avulla myös asiantuntijat voivat arvioida Temelínin turvallisuuden tasoa;

3.  kehottaa Tšekin hallitusta käyttämään kaikkia keinoja vuoropuhelun aikaansaamiseksi ja asiaan liittyvien tietojen vaihdon lisäämiseksi Euroopan unionin toimielinten kanssa;

4.  kehottaa Tšekin tasavallan parlamenttia ratifioimaan nopeasti Espoon yleissopimuksen, joka takaa naapurimaiden kansalaisten oikeudet ydinvoimaloihin liittyvien ympäristövaikutusten arviointimenettelyjen yhteydessä, ja kehottaa harkitsemaan tämän yleissopimuksen vaatimusten vapaaehtoista soveltamista välittömästi;

5.  pyytää Tšekin hallitusta ja Tšekin viranomaisia yleensä pyrkimään kansainvälisten turvanormien täyttämiseen kokonaisuudessaan ja kehottaa niitä jatkamaan yhteistyötään IAEA:n kanssa;

6.  kehottaa käsittelemään esimerkiksi energiaan ja ydinturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä edelleen Euroopan unionin ja Tšekin tasavallan välisessä parlamentaarisessa sekavaliokunnassa;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä Tšekin tasavallan asiasta vastaaville viranomaisille.

(1) EYVL C 35, 9.2.1999, s. 1.
(2) EYVL C 279, 1.10.1999, s. 427.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö