Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 21 september 2000 - Brussel
 Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg ***II (procedure zonder debat)
 Vervoer van gevaarlijke goederen per spoort ***II (procedure zonder debat)
 Ozon (referentiejaar voor de toewijzing van chloorfluorkoolwaterstoffen) ***I (procedure zonder debat)
 Stelsel van eigen middelen (procedure zonder debat)
 Begrotingsdiscipline (procedure zonder debat)
 Milieuaspect in het ontwikkelingsproces van de ontwikkelingslanden ***III
 Behoud en duurzaam beheer van tropische bossen en andere bossen in ontwikkelingslanden ***III
 Minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen ***I
 Oprichting van een secretariaat voor de gemeenschappelijke controleorganen voor gegevensbescherming *
 Eurodac *
 Handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen *
 Burgerlijke en handelszaken *
 Zwart werk
 Mededingingsregels
 Complementariteit tussen het ontwikkelingsbeleid van de Gemeenschap en van de lidstaten
 Racisme
 Georganiseerde misdaad
Teksten (208 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid