Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2001/0021(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A5-0210/2001

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A5-0210/2001

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P5_TA(2001)0338

Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2001 - Στρασβούργο
Προστασία των χοίρων *
P5_TA(2001)0338A5-0210/2001
Κείμενο
 Ψήφισμα

Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 91/630/ΕΟΚ για τους στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των χοίρων (COM(2001) 20 - C5-0039/2001 - 2001/0021(CNS) )

Η εν λόγω πρόταση τροποποιείται ως ακολούθως:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή(1)   Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5α (νέα)
(5α) Κατά την τροποποίηση και συμπλήρωση του Παραρτήματος της Οδηγίας 91/630/ΕΟΚ , η Επιτροπή καθορίζει λεπτομερώς το συντομότερο δυνατό και πάντως όχι αργότερα από την 1η Ιανουαρίου 2002, ότι:
   - η μερική τομή της ουράς απαγορεύεται, εκτός και εάν κρίνεται απαραίτητη για κτηνιατρικούς λόγους,
   - η μερική τομή και το τρόχισμα των δοντιών απαγορεύεται, εκτός και εάν κρίνονται απαραίτητα για κτηνιατρικούς λόγους,
   - ο ευνουχισμός των νεαρών αρσενικών χοίρων θα πρέπει να πραγματοποιείται πάντα από κτηνίατρο και με αναισθησία του ζώου, ή από άτομο που έχει ειδικευθεί σε θέματα ευνουχισμού,
   - ένα ελάχιστο επίπεδο έντασης του φωτισμού εξασφαλίζεται για τους χοίρους εντατικής εκτροφής.
Τροπολογία 2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6
   (6) Πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των διαφόρων θεμάτων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όσον αφορά τόσο την καλή μεταχείριση και την υγεία των ζώων και οικονομικά και κοινωνικά θέματα, όσο και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
   (6) Πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των διαφόρων θεμάτων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όσον αφορά τόσο την καλή μεταχείριση και την υγεία των ζώων και οικονομικά και κοινωνικά θέματα, όσο και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Μεταξύ των θεμάτων αυτών, πρέπει να περιληφθούν, όλως ιδιαιτέρως, οι διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες επηρεάζουν αποφασιστικά την συμπεριφορά των ζώων, στο επίπεδο των συστημάτων παραγωγής και αποδοτικότητας.
Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)
(6α) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις συνθήκες παραγωγής του χοιρείου κρέατος το οποίο εισάγεται στην ΕΕ από τρίτες χώρες. Αυτό το θέμα θα πρέπει επίσης να τεθεί και στους εταίρους της ΕΕ στον ΠΟΕ.
Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 6β (νέα)
(6β) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν με την συγκέντρωση των ενισχύσεων στον τομέα αυτό, ότι θα καταστεί δυνατή η εκτέλεση των αναμενομένων μεγάλων επενδύσεων.
Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 7
   (7) Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει νέα έκθεση όπου θα λαμβάνεται υπόψη η περαιτέρω ερευνητική και πρακτική εμπειρία για να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η μεταχείριση των χοίρων, όσον αφορά θέματα που δεν καλύπτονται από την οδηγία 91/630/ΕΟΚ .
   (7) Η Επιτροπή υποβάλει νέα έκθεση όπου θα λαμβάνεται υπόψη η περαιτέρω ερευνητική και πρακτική εμπειρία για να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η μεταχείριση των χοίρων, όσον αφορά θέματα που δεν καλύπτονται από την οδηγία 91/630/ΕΟΚ , το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2004.
Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)
(7α) Όλες οι τροπολογίες στην οδηγία 91/630/ΕΟΚ του Συμβουλίου θα πρέπει να ενσωματωθούν στη νομοθεσία όλων των υποψήφιων προς ένταξη χωρών σύμφωνα με το ίδιο χρονοδιάγραμμα που απαιτείται και για τα κράτη μέλη, ούτως ώστε να αποφευχθεί κάθε στρέβλωση του ανταγωνισμού.
Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 7β (νέα)
(7β) Η επιστημονική θεμελίωση για την εισαγωγή νέων προϋποθέσεων θεμελιώνεται στις καταστάσεις που απαντώνται στην Βόρεια Ευρώπη, και πρέπει να εμπλουτισθεί ώστε να καταστεί πλήρης και αντικειμενική, με τα στοιχεία που ανταποκρίνονται στην γεωγραφική πραγματικότητα των νοτίων χωρών.
Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)
(8α) Στο μέτρο που μερικές απαραίτητες διατάξεις για την εκτέλεση της οδηγίας 91/630/EOK μπορούν να επιφέρουν ουσιαστικές τροποποιήσεις σχετικά με την βιωσιμότητα και την ανταγωνιστική κατάσταση των εκμεταλλεύσεων, η τροποποίηση των παραρτημάτων της οδηγίας αυτής πρέπει να συνάδει προς το άρθρο 37 της Συνθήκης.
Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 8β (νέα)
(8β) Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για κοινούς κανόνες όσον αφορά στη σήμανση του χοιρείου κρέατος, τους οποίους θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι παραγωγοί στην περίπτωση που έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις που ορίζει η παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 8γ (νέα)
(8γ) Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για κοινούς κανόνες όσον αφορά στην υπαίθρια εκτροφή χοίρων.
Τροπολογία 11
Αρθρο 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ -1
Αρθρο 3, παράγραφος 1 (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
   - 1 Το άρθρο 3, παράγραφος 1, διατυπώνονται ως εξής:
"1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2006, όλες οι νεόδμητες ή ανοικοδομηθείσες εκμεταλλεύσεις ή/και όλες οι εκμεταλλεύσεις που τίθενται σε λειτουργία για πρώτη φορά μετά από αυτή την ημερομηνία να πληρούν τουλάχιστον την ακόλουθη απαίτηση:
Κάθε απογαλακτισμένος χοίρος ή κάθε χοίρος παραγωγής που εκτρέφεται ομαδικά πρέπει να έχει στη διάθεσή του ελεύθερο χώρο τουλάχιστον:
   - 0,20 m² για χοίρους μέσου βάρους το πολύ 10 kg,
   - 0,30 m² για χοίρους μέσου βάρους μεταξύ 10 και 20 kg,
   - 0,40 m² για χοίρους μέσου βάρους μεταξύ 20 και 30 kg,
   - 0,60 m² για χοίρους μέσου βάρους μεταξύ 30 και 50 kg,
   - 0,80 m² για χοίρους μέσου βάρους μεταξύ 50 και 85 kg,
   - 1,0 m² για χοίρους μέσου βάρους μεταξύ 85 και 110 kg,
   - 1,3 m² για χοίρους μέσου βάρους άνω των 110 kg,
   - από την 1η Ιανουαρίου 2012, οι στοιχειώδεις κανόνες που προβλέπονται παραπάνω να εφαρμόζονται σε όλες τις εκμεταλλεύσεις. 2"
Τροπολογία 13
Αρθρο 1, παράγραφος 1
Αρθρο 3, παράγραφος 2 (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
   2. Οι επιφάνειες δαπέδου πρέπει να πληρούν τις εξής απαιτήσεις:
   2. Οι επιφάνειες δαπέδου πρέπει να πληρούν τις εξής απαιτήσεις:
Απογαλακτισμένοι χοίροι/χοίροι αναπαραγωγής: ένα μέρος του δαπέδου, τουλάχιστον το 1/3 του ελάχιστου χώρου που απαιτείται για κάθε ζώο, πρέπει να είναι ενιαίο και το 10% αυτού, το πολύ, είναι αποχέτευση.
Όταν χρησιμοποιείται δάπεδο από σκυρόδεμα το ελάχιστο πλάτος πήχεως πρέπει να είναι 75 mm και το μέγιστο πλάτος οπής 25 mm.
Απογαλακτισμένοι χοίροι/χοίροι αναπαραγωγής: ένα μέρος του δαπέδου, τουλάχιστον το 1/3 του ελάχιστου χώρου που απαιτείται για κάθε ζώο, πρέπει να είναι ενιαίο, να παρέχει στήριξη στο πόδι, να μην είναι ολισθηρό, και το αποχετευτικό του μέρος θα πρέπει να έχει άνοιγμα το πολύ 10% της επιφανείας του.
Όταν χρησιμοποιείται δάπεδο από σκυρόδεμα το ελάχιστο πλάτος πήχεως πρέπει να είναι 75 mm και το μέγιστο πλάτος οπής 25 mm.
Κυοφορούσες, στέρφες χοιρομητέρες και μικροί θηλυκοί χοίροι: ενιαίο δάπεδο, το 10% αυτού, το πολύ, είναι αποχέτευση και πρέπει να είναι τουλάχιστον:
Κυοφορούσες, στέρφες χοιρομητέρες και μικροί θηλυκοί χοίροι: ενιαίο δάπεδο, να παρέχει στήριξη στο πόδι, να μην είναι ολισθηρό, και το αποχετευτικό του μέρος θα πρέπει να έχει άνοιγμα το πολύ 10% της επιφανείας του και πρέπει να είναι τουλάχιστον:
   - 1,3 m2 ανά κυοφορούσα, στέρφα χοιρομητέρα,
   - 1,3 m2 ανά κυοφορούσα, στέρφα χοιρομητέρα,
   - 0,95 m2 ανά μικρό θηλυκό χοίρο.
   - 0,95 m2 ανά μικρό θηλυκό χοίρο.
Όταν χρησιμοποιείται εσχαρωτό δάπεδο από σκυρόδεμα το ελάχιστο πλάτος πήχεως πρέπει να είναι 80 mm και μέγιστο πλάτος οπής 30 mm.
Όταν χρησιμοποιείται εσχαρωτό δάπεδο από σκυρόδεμα το ελάχιστο πλάτος πήχεως πρέπει να είναι 80 mm και μέγιστο πλάτος οπής 25 mm.
Τροπολογία 15
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Αρθρο 3, παράγραφος 3 (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
   3. Η κατασκευή ή η μετατροπή εγκαταστάσεων στις οποίες δένονται χοιρομητέρες και θηλυκοί χοίροι απαγορεύεται. Από 1ης Ιανουαρίου 2006 το δέσιμο χοιρομητέρων και θηλυκών χοίρων πρέπει να απαγορεύεται.
   3. Η κατασκευή ή η μετατροπή εγκαταστάσεων στις οποίες δένονται χοιρομητέρες και θηλυκοί χοίροι απαγορεύεται. Από 1ης Ιανουαρίου 2006 το δέσιμο χοιρομητέρων και θηλυκών χοίρων πρέπει να απαγορεύεται πλήρως .
Τροπολογία 16
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Αρθρο 3, παράγραφος 3α (νέα) (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
3α. Τα ατομικά διαμερίσματα για τους κάπρους πρέπει να είναι τοποθετημένα και κατασκευασμένα έτσι ώστε οι κάπροι να μπορούν να περιστραφούν και να ακούν, να μυρίζουν και να βλέπουν τους άλλους χοίρους. Ο χώρος για ξάπλωμα πρέπει να είναι ξηρός και άνετος. Η ελάχιστη έκταση ενός ατομικού διαμερίσματος για μεγάλο χοίρο είναι 6 m2. Από την 1η Ιανουαρίου 2005 πρέπει ένα ατομικό διαμέρισμα να έχει δάπεδο που δεν υποχωρεί και δεν γλιστράει τουλάχιστον 10m2 , εφόσον χρησιμοποιείται επίσης για φυσιολογική οχεία.
Τροπολογία 17
Αρθρο 1, παράγραφος 1
Αρθρο 3, παράγραφος 4 (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
   4. Οι χοιρομητέρες και οι μικροί θηλυκοί χοίροι δεν θα περιορίζονται σε ατομικό στάβλο για την περίοδο που αρχίζει από 4 εβδομάδες μετά την οχεία και λήγει 7 ημέρες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ζώα τα οποία είναι ιδιαιτέρως επιθετικά, αυτά τα οποία έχουν δεχτεί επίθεση από άλλες χοιρομητέρες ή ζώα τα οποία είναι άρρωστα ή τραυματισμένα, μπορούν να τοποθετηθούν προσωρινά σε ατομικούς στάβλους. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί, για κυοφορούσα στέρφα χοιρομητέρα, κανένας ατομικός στάβλος στον οποίο το ζώο δεν μπορεί να στρέψει το σώμα του με ευχέρεια.
   4. Οι χοιρομητέρες και οι μικροί θηλυκοί χοίροι δεν θα περιορίζονται σε ατομικό στάβλο για την περίοδο που αρχίζει από 7 ημέρες μετά την οχεία και λήγει 7 ημέρες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού. Όταν μία χοιρομητέρα ή μικρός θηλυκός χοίρος περιορίζεται σε ατομικό στάβλο για οποιοδήποτε διάστημα εντός 7 ημερών μετά την οχεία, ο στάβλος θα πρέπει να είναι αρκετά ευρύχωρος ώστε να μπορεί το ζώο να στρέφει με ευκολία το σώμα του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ζώα τα οποία είναι ιδιαιτέρως επιθετικά, αυτά τα οποία έχουν δεχτεί επίθεση από άλλες χοιρομητέρες ή ζώα τα οποία είναι άρρωστα ή τραυματισμένα, μπορούν να τοποθετηθούν προσωρινά σε ατομικούς στάβλους. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί, για κυοφορούσα στέρφα χοιρομητέρα, κανένας ατομικός στάβλος στον οποίο το ζώο δεν μπορεί να στρέψει το σώμα του με ευχέρεια.
Τροπολογία 18
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Αρθρο 3, παράγραφος 5, πρώτη παύλα (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
   - οι εγκαταστάσεις στέγασης για κυοφορούσες στέρφες χοιρομητέρες και μικρούς θηλυκούς χοίρους πρέπει να περιλαμβάνουν κοινούς χώρους για ξάπλωμα, επιπλέον του χώρου αποχέτευσης και οποιουδήποτε στάβλου ή διαμερίσματος σίτισης, με χώρο , διαστάσεων 1,3 m2 τουλάχιστον ανά χοιρομητέρα (0,95 m2 για μικρούς θηλυκούς χοίρους) χωρίς εμπόδια·
   - οι εγκαταστάσεις στέγασης για στέρφες, κυοφορούσες χοιρομητέρες και μικρούς θηλυκούς χοίρους πρέπει να παρέχουν πρόσβαση σε μεγάλους χώρους για ξάπλωμα με την κατάλληλη θερμοκρασία όπου υπάρχει χώρος για να ξαπλώνουν συγχρόνως όλα τα ζώα , διαστάσεων 1,3 m2 τουλάχιστον ανά χοιρομητέρα (0,95 m2 για μικρούς θηλυκούς χοίρους) χωρίς εμπόδια·
Τροπολογία 19
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Αρθρο 3, παράγραφος 5, τρίτη παύλα (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
   - όλες οι χοιρομητέρες πρέπει να έχουν μόνιμη πρόσβαση στο έδαφος για ψάξιμο με το ρύγχος τους ή σε υλικό για απασχόληση, το οποίο είναι σύμφωνο τουλάχιστον με τις σχετικές απαιτήσεις του παραρτήματος·
   - όλες οι χοιρομητέρες πρέπει να μπορούν κάθε στιγμή να απασχολούνται με τις ζωοτροφές και άλλα κινητά ή μετατρεπόμενα υλικά.
Τροπολογία 20
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Αρθρο 3, παράγραφος 5, παύλα 3α (νέα) (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
   - Οι σταύλοι, τα ατομικά διαμερίσματα, ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα για την εκτροφή των χοίρων πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται σωστά και τακτικά.
Τροπολογία 21
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Αρθρο 3, παράγραφος 5, τέταρτη παύλα (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
   - οι χοιρομητέρες που εκτρέφονται σε ομάδες πρέπει να σιτίζονται με σύστημα που εξασφαλίζει ότι κάθε άτομο μπορεί να έχει αρκετή τροφή χωρίς να δέχεται επιθέσεις, ακόμη κι αν είναι παρόντα και άλλα ζώα που διεκδικούν τροφή·
   - οι χοιρομητέρες πρέπει να σιτίζονται με σύστημα που εξασφαλίζει ότι κάθε άτομο μπορεί να έχει αρκετή τροφή χωρίς να δέχεται επιθέσεις, ακόμη κι αν είναι παρόντα και άλλα ζώα που διεκδικούν τροφή·
Τροπολογία 22
Αρθρο 1, παράγραφος 1
Αρθρο 3, παράγραφος 5, παύλα 4α (νέα) (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
   - σε στάβλους με μικρούς χοίρους άνω των 20 χλγ. ή με χοίρους αναπαραγωγής, θα πρέπει να υπάρχει σύστημα ψεκασμού ή αντίστοιχος μηχανισμός για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας σώματος των ζώων·
Τροπολογία 23
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Αρθρο 3, παράγραφος 5, πέμπτη παύλα (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
   - πρέπει να χορηγείται σε όλες τις χοιρομητέρες τροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε ίνες για να μειώνεται το αίσθημα της πείνας και να ικανοποιείται και η ανάγκη τους για μάσημα. Η τροφή με υψηλές θερμίδες μπορεί να παρέχεται μία φορά τη μέρα σε ένα μόνο γεύμα αλλά η τροφή με πολλές ίνες πρέπει να είναι διαθέσιμη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
   - επιπλέον της τροφής με υψηλές θερμίδες πρέπει να χορηγείται σε όλες τις χοιρομητέρες - σύμφωνα με τις βασικές αρχές μιας διατροφής που ανταποκρίνεται στις ανάγκες - τροφή που να μειώνει το αίσθημα της πείνας και την ανάγκη τους για μάσημα.
Τροπολογία 24
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Αρθρο 3, παράγραφος 5, παύλα 5α (νέα) (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
   - Κυοφορούσες χοιρομητέρες και μικροί θηλυκοί χοίροι θα πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση σε άχυρο ή άλλο υλικό το οποίο θα τους δημιουργεί αίσθηση κορεσμού και θα καλύπτει την ανάγκη τους για απασχόληση.
Τροπολογία 25
Αρθρο 1, παράγραφος 1
Αρθρο 3, παράγραφος 6 (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
   6. Από 1ης Ιανουαρίου 2002 τα σημεία 2 και 4 ισχύουν για όλες τις νεόδμητες ή τις ανακαινισμένες εκμεταλλεύσεις ή εκμεταλλεύσεις που χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά μετά την εν λόγω ημερομηνία. Από 1ης Ιανουαρίου 2012 τα σημεία αυτά θα εφαρμόζονται σε όλες τις εκμεταλλεύσεις.
   6. Από 1ης Ιανουαρίου 2003 τα σημεία 2 και 4 ισχύουν για όλες τις νεόδμητες ή τις ανακαινισμένες εκμεταλλεύσεις ή εκμεταλλεύσεις που χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά μετά την εν λόγω ημερομηνία. Από 1ης Ιανουαρίου 2012 τα σημεία αυτά θα εφαρμόζονται σε όλες τις εκμεταλλεύσεις.
Οι διατάξεις της πρώτης έως και της τέταρτης περίπτωσης του σημείου 5, δεν εφαρμόζονται για εκμεταλλεύσεις με λιγότερες από δέκα κυοφορούσες στέρφες χοιρομητέρες.
Τροπολογία 26
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1α (νέα)
Αρθρο 4α (νέο) (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
1α. Προστίθεται το ακόλουθο νέο άρθρο 4α:
""Αρθρο 4α
Από 1ης Ιουλίου 2006 απαγορεύεται η μερική τομή της ουράς, εκτός εάν υπάρχει βεβαίωση κτηνιάτρου ότι αυτός είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων κρουσμάτων επιθετικότητας που εκδηλώνονται με το δάγκωμα της ουράς, και ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με την απομόνωση των επιτιθέμενων ζώων. Σε αυτήν την περίπτωση, η μερική τομή πραγματοποιείται εφόσον:
   - γίνεται από κτηνίατρο και με χρήση αναισθησίας και επιπρόσθετη παρατεταμένη χρήση αναλγητικών, και
   - μετά την εγχείριση, και μόλις κάτι τέτοιο καταστεί εφικτό, ο κτηνοτρόφος προχωρήσει σε βελτίωση των συνθηκών και της διαχείρισης ούτως ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά κρούσματα δαγκώματος της ουράς. Οι απαιτούμενες βελτιώσεις συζητούνται και αποφασίζονται σε συνεργασία με την αρμόδια εθνική αρχή·”
Τροπολογία 27
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1β (νέα)
Αρθρο 5 (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
1β. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το εξής:
""Αρθρο 5
Οι κανόνες του παραρτήματος μπορούν να τροποποιούνται, με την διαδικασία του άρθρου 10, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική πρόοδος και τα πειράματα που έχουν πραγματοποιηθεί σε δείγματα αντιπροσωπευτικών εκμεταλλεύσεων όλων των χωρών της Ένωσης. Πάντως, εάν οι νέες διατάξεις του παραρτήματος τροποποιούν ουσιαστικά το περιεχόμενο της οδηγίας και/ή έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική ισορροπία ή την οργάνωση της εργασίας των εκμεταλλεύσεων, οι κανονιστικές τροποποιήσεις που προβλέπονται θα πρέπει να βασιστούν στο άρθρο 37 της Συνθήκης.”
Τροπολογία 28
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Αρθρο 5α, παράγραφος 1 (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
   1. Όλοι όσοι ασχολούνται με τα ζώα έχουν λάβει οδηγίες και κατευθύνσεις για τις διατάξεις των άρθρων 1,2 και 3 του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας και κατανοούν τις διατάξεις αυτές·
   1. Όλοι όσοι ασχολούνται με τα ζώα πρέπει να έχουν λάβει μέσω σειράς μαθημάτων που έχει εγκρίνει η αρμόδια αρχή οδηγίες και κατευθύνσεις για τις διατάξεις των άρθρων 1,2 και 3 και του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας και για το πώς να αντιμετωπίζουν ορθώς τους χοίρους και να μεριμνούν για αυτούς. Εναλλακτικώς και αντί να παρακολουθήσει μαθήματα κατάρτισης, μπορεί κανείς να βασίζεται σε προηγουμένη πρακτική εμπειρία υπό τον όρο ότι πριν από την 1η Ιουλίου 2003 η γνώση που έχει περί των ανωτέρω διατάξεων και η ικανότητά του να αντιμετωπίζει ορθώς τους χοίρους και να μεριμνά για αυτούς έχει κριθεί ικανοποιητική από ανεξάρτητο αποτιμητή τον οποίον έχει εγκρίνει η αρμόδια αρχή ·
Τροπολογία 29
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Αρθρο 5α, παράγραφος 2 (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
   2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν και τα σχετικά μαθήματα κατάρτισης. Ειδικότερα, τα μαθήματα κατάρτισης πρέπει να επικεντρώνονται σε θέματα καλής μεταχείρισης.”
   2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι για τους κτηνοτρόφους και κτηνιάτρους υπάρχουν και τα σχετικά μαθήματα κατάρτισης που παρέχονται από αρμόδιους φορείς κατάρτισης . Ειδικότερα, τα μαθήματα κατάρτισης πρέπει να επικεντρώνονται σε θέματα καλής μεταχείρισης. Η τριετής επαγγελματική κατάρτιση στο αγροτικό επάγγελμα ικανοποιεί επίσης τον συγκεκριμένο στόχο μαθητείας .”
Τροπολογία 30,
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Αρθρο 5α, παράγραφος 2α (νέα) (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
2α. Οι χοιροτρόφοι ή οι επικεφαλής εκμεταλλεύσεων πρέπει να έχουν πιστοποιητικό ολοκλήρωσης πρακτικής και θεωρητικής κατάρτισης, εγκεκριμένης από την αρμόδια αρχή, ως προϋπόθεση για την ανάληψη ή τη διεύθυνση χοιροτροφικής μονάδας.
Τροπολογία 31
Αρθρο 1, παράγραφος 3
Αρθρο 6 (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2008 η Επιτροπή θα υποβάλει στο Συμβούλιο έκθεση, που θα συνταχθεί βάσει γνωμοδότησης της Επιστημονικής Επιτροπής για την Υγεία και την Ορθή Μεταχείριση των Ζώων.
Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2004 η Επιτροπή θα υποβάλει στο Συμβούλιο έκθεση, που θα συνταχθεί βάσει γνωμοδότησης της Επιστημονικής Επιτροπής για την Υγεία και την Ορθή Μεταχείριση των Ζώων και θα λαμβάνει υπόψη την ποικιλία των γεωγραφικών καταστάσεων των εκμεταλλεύσεων χοίρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η έκθεση αυτή θα καλύπτει ειδικότερα:
Η έκθεση αυτή θα καλύπτει ειδικότερα:
   (1) τις επιπτώσεις της πυκνότητας του ζωικού κεφαλαίου, σε διάφορα συστήματα εκτροφής, στην καλή μεταχείριση, συμπεριλαμβανομένης της υγείας, των χοίρων,
   (1) τις επιπτώσεις της πυκνότητας του ζωικού κεφαλαίου, σε διάφορα συστήματα εκτροφής και σε διάφορες γεωγραφικές τοποθεσίες στην καλή μεταχείριση, συμπεριλαμβανομένης της υγείας, των χοίρων,
(1α) κανόνες για την υπαίθρια εκτροφή χοίρων,
(1β) συγκεκριμένα επίπεδα θερμοκρασίας για χοίρους ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες,
(1γ) σύγκριση των επιπτώσεων στην καλή μεταχείριση των χοίρων αλλά και στο περιβάλλον της χρήσης εσχαρωτών δαπέδων και της χρήσης άχυρου .
   (2) τις περαιτέρω εξελίξεις στα συστήματα ομαδικής στέγασης κυοφορουσών χοιρομητέρων,
   (2) τις περαιτέρω εξελίξεις στα συστήματα ομαδικής στέγασης κυοφορουσών χοιρομητέρων,
   (3) τον καθορισμό των απαιτήσεων χώρου για την ατομική στέγαση ενήλικων κάπρων αναπαραγωγής,
   (3) τον καθορισμό των απαιτήσεων χώρου για την ατομική στέγαση ενήλικων κάπρων αναπαραγωγής,
   (4) τις περαιτέρω εξελίξεις στα συστήματα ελεύθερου σταβλισμού για χοιρομητέρες στην περίοδο της οχείας και για γαλουχούσες χοιρομητέρες, που ικανοποιούν τις ανάγκες της χοιρομητέρας χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή του χοιριδίου,
   (4) τις περαιτέρω εξελίξεις στα συστήματα ελεύθερου σταβλισμού για χοιρομητέρες στην περίοδο της οχείας και για γαλουχούσες χοιρομητέρες, που ικανοποιούν τις ανάγκες της χοιρομητέρας χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ζωή του χοιριδίου,
   (5) την ανάπτυξη τεχνικών που θα μειώσουν την ανάγκη για χειρουργικό ευνουχισμό,
   (5) την ανάπτυξη μεθόδων παραγωγής που θα μειώσουν την ανάγκη για χειρουργικό ευνουχισμό,
   (6) τη στάση των καταναλωτών και τη συμπεριφορά τους απέναντι στο χοίρειο κρέας εάν δεν υπάρξει βελτίωση ή εάν σημειωθεί ελάχιστη βελτίωση στο θέμα της καλής μεταχείρισης των ζώων.
   (6) τη στάση των καταναλωτών και τη συμπεριφορά τους απέναντι στο χοίρειο κρέας εάν δεν υπάρξει βελτίωση ή εάν σημειωθεί ελάχιστη βελτίωση στο θέμα της καλής μεταχείρισης των ζώων,
   (7) έρευνα αγοράς για να διαπιστωθεί εάν η αγορά λαμβάνει υπόψη της το αυξημένο κόστος που συνεπάγονται τα μέτρα για την καλή μεταχείριση των ζώων ή όχι,
   (8) εξαντλητική μελέτη των οικονομικών επιπτώσεων του συνόλου των μέτρων που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.
Η έκθεση αυτή μπορεί εάν χρειαστεί να συνοδεύεται και από τις ενδεδειγμένες νομοθετικές προτάσεις.
Η έκθεση αυτή μπορεί εάν χρειαστεί να συνοδεύεται και από τις ενδεδειγμένες νομοθετικές προτάσεις.
Τροπολογία 32
ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3α (νέα)
Αρθρο 7, παράγραφος 3α (νέα) (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
3α. Στο άρθρο 7 προστίθεται η ακόλουθη νέα παράγραφος:
"3α. Η Επιτροπή καταθέτει προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και του παραρτήματος, αλλά και τον σχετικό πραγματοποιηθέντα έλεγχο, το αργότερο μέχρι 1ης Ιανουαρίου 2002.”
Τροπολογία 33
Αρθρο 1, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Αρθρο 10, παράγραφος 3α (νέα) (οδηγία 91/630/ΕΟΚ )
3α. Στην περίπτωση που νέες διατάξεις του Παραρτήματος επιφέρουν ουσιώδεις τροποποιήσεις στο περιεχόμενο της οδηγίας και/ή έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον οικονομικό ισολογισμό των εκμεταλλεύσεων ή στον τρόπο οργάνωσης της παραγωγής, θα πρέπει τότε οι σχεδιαζόμενες τροποποιήσεις των κανόνων να αποφασίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 37 της Συνθήκης.

(1) ΕΕ C 154 Ε της 29.5.2001, σ. 114.


Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου που τροποποιεί την οδηγία 91/630/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τους στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των χοίρων (COM(2001)20 - C5-0039/2001 - 2001/0021(CNS) )

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

-  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2001)20 )(1) ,

-  έχοντας κληθεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ (C5-0039/2001 ),

-  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

-  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών (A5-0210/2001 ),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 154 Ε της 29.5.2001, σ. 114.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου