Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Aangenomen teksten
Dinsdag 23 oktober 2001 - Straatsburg
Stabiele derivaten van menselijk bloed of menselijk plasma ***I (procedure zonder verslag)
P5_TA(2001)0526

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging, voor wat medische hulpmiddelen betreft die stabiele derivaten van menselijk bloed of menselijk plasma bevatten, van Richtlijn 93/42/EEG van de Raad, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2000/70/EG (COM(2001) 480 - C5-0382/2001 - 2001/0186(COD) )

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Dit voorstel wordt goedgekeurd.

Juridische mededeling - Privacybeleid