Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2001 - Στρασβούργο
Προστασία του ευρώ από την παραχάραξη * (Διαδικασία χωρίς έκθεση)
P5_TA(2001)0527

Σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη [10616/2001 - C5-0362/2001 - 2001/0804(CNS) [

(Διαδικασία διαβούλευσης: νέα διαβούλευση)

Το εν λόγω σχέδιο εγκρίνεται

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου