Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Aangenomen teksten
Dinsdag 23 oktober 2001 - Straatsburg
Bescherming van de euro tegen valsemunterij * (procedure zonder verslag)
P5_TA(2001)0527

Ontwerpbesluit van de Raad inzake de bescherming van de euro tegen valsemunterij (10616/2001 - C5-0362/2001 - 2001/0804(CNS) )

(Raadplegingsprocedure - hernieuwde raadpleging)

Dit ontwerpbesluit wordt goedgekeurd.

Juridische mededeling - Privacybeleid