Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Aangenomen teksten
Dinsdag 23 oktober 2001 - Straatsburg
Olijfolie * (procedure zonder verslag)
P5_TA(2001)0528

Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2262/84 houdende bijzondere maatregelen in de sector olijfolie (COM(2001) 455 - C5-0437/2001 - 2001/0181(CNS) )

(Raadplegingsprocedure)

Dit voorstel wordt goedgekeurd.

Juridische mededeling - Privacybeleid