Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2001 - Στρασβούργο
 Γενικές διατάξεις για τα διαρθρωτικά ταμεία *** (Διαδικασία χωρίς συζήτηση)
 Οργάνωση του χρόνου εργασίας στον τομέα των οδικών μεταφορών ***II
 Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους ***II
 Παρακολούθηση, έλεγχος και ενημέρωση για τη θαλάσσια κυκλοφορία ***I
 Ευρωπαϊκός οργανισμός για την ασφάλεια στη θάλασσα ***I
 Ταμείο αποζημίωσης για ζημίες που οφείλονται σε πετρελαϊκή ρύπανση στα ευρωπαϊκά ύδατα ***I
 Αναφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία ***I
 Προστασία των χοίρων *
 Έκτακτη χρηματοδοτική βοήθεια στο Κοσσυφοπέδιο *
 Ειδικά μέτρα που αφορούν ορισμένα γεωργικά προϊόντα στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, τις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Κανάριους Νήσους *
 Ειδικά μέτρα που αφορούν ορισμένα γεωργικά προϊόντα στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, τις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Κανάριους Νήσους *
 Ειδικά μέτρα που αφορούν ορισμένα γεωργικά προϊόντα στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, τις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Κανάριους Νήσους *
 Ειδικά μέτρα για γεωργικά προϊόντα προερχόμενα από τα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα, τις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Κανάριες Νήσους *
 Ειδικά μέτρα για γεωργικά προϊόντα προερχόμενα από τα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα, τις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Κανάριες Νήσους *
 Ειδικά μέτρα για γεωργικά προϊόντα προερχόμενα από τα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα, τις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Κανάριες Νήσους *
 Ειδικά μέτρα για γεωργικά προϊόντα προερχόμενα από τα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα, τις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Κανάριες Νήσους *
 Κοινοτική διαρθρωτική βοήθεια στον τομέα της αλιείας *
 Κανόνες και ρυθμίσεις σχετικά με την κοινοτική διαρθρωτική βοήθεια στην αλιεία *
 Ανάπτυξη της Εξωτερικής Υπηρεσίας
 Πετρελαϊκός εφοδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Συνθήκη για τα βιολογικά και τοξικά όπλα
 Κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
 Ανθρώπινα Δικαιώματα: Γουατεμάλα
 Ανθρώπινα Δικαιώματα: εκλογική διαφθορά στο Τσαντ
 Ανθρώπινα Δικαιώματα: Αίγυπτος
 Ανθρώπινα Δικαιώματα: Μαλαισία
 Ανθρώπινα Δικαιώματα: Αφγανιστάν
 Νεπάλ
 Κατάσταση στην Αγκόλα
 Kαθεστώτα άμεσης στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής *
 Συντονισμός των επεμβάσεων πολιτικής άμυνας σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης *
 Καταπολέμηση της κλασικής πανώλης των χοίρων *
 Αλιευτική συμφωνία ΕΚ/Νήσων Κομορών *
Κείμενα (981 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου