Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

 Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Dinsdag 23 oktober 2001 - Straatsburg
 Levenslang leren (artikel 62 van het Reglement)
 Stabiele derivaten van menselijk bloed of menselijk plasma ***I (procedure zonder verslag)
 Bescherming van de euro tegen valsemunterij * (procedure zonder verslag)
 Olijfolie * (procedure zonder verslag)
 Niet-gouvernementele organisaties werkzaam op het gebied van milieubescherming ***I (procedure zonder debat)
 Benoeming van negen leden van de Rekenkamer (procedure zonder debat)
 Benoeming van negen leden van de Rekenkamer (procedure zonder debat)
 Benoeming van negen leden van de Rekenkamer (procedure zonder debat)
 Benoeming van negen leden van de Rekenkamer (procedure zonder debat)
 Benoeming van negen leden van de Rekenkamer (procedure zonder debat)
 Benoeming van negen leden van de Rekenkamer (procedure zonder debat)
 Benoeming van negen leden van de Rekenkamer (procedure zonder debat)
 Benoeming van negen leden van de Rekenkamer (procedure zonder debat)
 Benoeming van negen leden van de Rekenkamer (procedure zonder debat)
 Antimicrobiële stoffen in de menselijke geneeskunde (procedure zonder debat)
 Collectieve belegging in effecten (icbe's) ***II
 Collectieve belegging in effecten (icbe's) ***II
 Communautaire stimuleringsmaatregelen op het gebied van de werkgelegenheid ***II
 Informatie en raadpleging van werknemers ***II
 Blootstelling van werknemers aan de risico's van fysische agentia (trillingen) ***II
 Milieu: publieke inspraak met betrekking tot de opstelling van bepaalde plannen en programma's ***I
 Europese justitiële ruimte in burgerlijke zaken *
 Schengen-informatiesysteem (SIS II) *
 Schengen-informatiesysteem (SIS II) *
 Internationaal monetair stelsel
Teksten (263 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid