Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2000/0177(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A5-0059/2002

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A5-0059/2002

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P5_TA(2002)0163

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 425kWORD 85k
Τετάρτη 10 Απριλίου 2002 - Στρασβούργο
Κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας *
P5_TA(2002)0163A5-0059/2002
Κείμενο
 Ψήφισμα

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (COM(2000) 412 – C5-0461/2000 – 2000/0177(CNS))

Η εν λόγω πρόταση τροποποιείται ως ακολούθως:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή(1)   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Η σύμβαση του Μονάχου για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, που υπογράφηκε στις 5 Οκτωβρίου 1973 (εφεξής καλούμενη "σύμβαση του Μονάχου"), ίδρυσε το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (εφεξής καλούμενο "Γραφείο"), το οποίο είναι επιφορτισμένο με τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Ενδείκνυται η προσφυγή στην εμπειρογνωμοσύνη που παρέχει το εν λόγω γραφείο όσον αφορά τη χορήγηση και τον τρόπο διαχείρισης του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
(2)  Η σύμβαση του Μονάχου για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, που υπογράφηκε στις 5 Οκτωβρίου 1973 (εφεξής καλούμενη "σύμβαση του Μονάχου"), ίδρυσε το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (εφεξής καλούμενο "Γραφείο"), το οποίο είναι επιφορτισμένο με τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Ενδείκνυται η προσφυγή στην εμπειρογνωμοσύνη που παρέχει το εν λόγω γραφείο όσον αφορά τη χορήγηση και τον τρόπο διαχείρισης του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Οι εθνικές αρχές οι αρμόδιες για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι δυνατόν να επιτρέπεται να εκτελούν μέρος των διαδικαστικών εργασιών εξέτασης των φακέλων που αφορούν το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ιδίως με τη μορφή έρευνας για καινοτομίες, για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΟΔΕ), με την προϋπόθεση ότι οι αρχές αυτές πληρούν καθορισμένα εκ των προτέρων πρότυπα ποιότητας. Η αρμοδιότητα έκδοσης του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας εμπίπτει αποκλειστικά στον ΕΟΔΕ.
Τροπολογίες 2 και 22
Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)
(5α) Πρέπει να εξευρεθεί το σημείο ισορροπίας ανάμεσα στο δικαίωμα όλων των πολιτών της Ένωσης να χρησιμοποιούν τη δική τους γλώσσα για κάθε υπόθεσή τους, την αρχή της ασφάλειας του δικαίου που απαιτεί να είναι εύκολα κατανοητό το περιεχόμενο της κάθε κατοχυρούμενης ευρεσιτεχνίας, και της επιδίωξης να περιορίζεται κατά το δυνατόν το κόστος. Για το σημείο αυτό ισορροπίας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το πρότυπο του γλωσσικού καθεστώτος που καθιερώθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 40/94 του Συμβουλίου, της 20ης Δεκεμβρίου 1993, περί κοινοτικού σήματος1.
_______________
1 ΕΕ L 11 της 14.1.1994, σ. 1.
Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Για λόγους ασφάλειας δικαίου, όλες οι αγωγές που αφορούν ορισμένες πτυχές του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας πρέπει να υποβάλλονται στην ίδια δικαστική αρχή και οι αποφάσεις της αρχής αυτής πρέπει να καθίστανται εκτελεστές σε όλη την Κοινότητα. Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιμο να αναγνωρισθεί στο κοινοτικό δικαστήριο διανοητικής ιδιοκτησίας αποκλειστική αρμοδιότητα για μια κατηγορία αγωγών και αιτήσεων σχετικά με το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και, κυρίως, σχετικά με τις αγωγές που αφορούν την προσβολή και το κύρος του διπλώματος αυτού. Εξάλλου, κρίνεται χρήσιμο να διασφαλισθεί ότι οι αποφάσεις ενός πρωτοβάθμιου τμήματος του εν λόγω δικαστηρίου θα υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον ενός τμήματος προσφυγών του συγκεκριμένου δικαστηρίου.
(7)  Όλες οι αγωγές που αφορούν ορισμένες πτυχές του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας πρέπει να υποβάλλονται πρωτοδίκως, στα Κοινοτικά Δικαστήρια Ευρεσιτεχνίας (ΚΔΕ) των κρατών μελών και, σε δεύτερο βαθμό, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΠΙ) που θα ιδρυθεί βάσει των άρθρων 225Α και 229Α της Συνθήκης της Νίκαιας.
(7α) Η χρήση των υπαρχόντων εθνικών δικαστηρίων με εμπειρία σε θέματα ευρεσιτεχνίας ως πρωτοβαθμίων δικαστηρίων (ΚΔΕ) για την εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας ακολουθεί, για την πρωτοβάθμια εκδίκαση, τα πρότυπα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 40/94. Με τον τρόπο αυτό αξιοποιούνται στο βέλτιστο βαθμό οι παράγοντες της ταχύτητας, του χαμηλού κόστους, της χρήσης της τοπικής γλώσσας, της γειτνίασης με τους χρήστες και της χρήσης υποδομών και εμπειρίας που ήδη υπάρχουν.
(7β) Ο αριθμός ΚΔΕ σε κάθε κράτος μέλος πρέπει να είναι περιορισμένος. Με συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών μελών, μπορούν να δημιουργηθούν ΚΔΕ κοινά για δύο ή περισσότερα κράτη μέλη.
(7γ) Η ενιαία εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου διασφαλίζεται μέσω του ελέγχου των ΚΔΕ από το ΕΔΠΙ, το οποίο θα έχει ρόλο εφετείου. Το ΕΔΠΙ μπορεί να επιτρέψει την προσφυγή στο Πρωτοδικείο για υποθέσεις που θέτουν σημαντικά νομικά ζητήματα.
(7δ) Σε υποθέσεις που αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας, είναι απαραίτητο να υπάρχουν δύο δικαστικά επίπεδα που θα εξετάζουν τα πραγματικά περιστατικά (κυρίως τεχνικής φύσεως). Επομένως, και τα ΚΔΕ και το ΕΔΠΙ αποφαίνονται και επί των πραγματικών περιστατικών και επί του Νόμου. Ο εκτελεστικός κανονισμός μπορεί να περιορίσει την έκταση στην οποία το ΕΔΠΙ θα εξετάζει τα πραγματικά περιστατικά επί των οποίων βασίστηκε η απόφαση του ΚΔΕ.
(7ε) Το ΕΔΠΙ, ως κεντρικό εφετείο, συνιστά δικαστήριο "πρώτου βαθμού" υπό την έννοια του άρθρου 225Α της Συνθήκης της Νίκαιας, διότι το ευρωπαϊκό δικαιοδοτικό σύστημα, το οποίο συνίσταται από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), το Πρωτοδικείο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΠΙ), επιλαμβάνεται "για πρώτη φορά" μιας υπόθεσης μετά από προσφυγή που του παραπέμπεται από ΚΔΕ το οποίο δεν ανήκει, το ίδιο, στο ευρωπαϊκό δικαιοδοτικό σύστημα. Και εδώ ακολουθούνται τα πρότυπα του κοινοτικού συστήματος εμπορικών σημάτων κατά τα οποία το Πρωτοδικείο καλείται να αποφανθεί επί προσφυγών κατά των αποφάσεων των δευτεροβαθμίων οργάνων του Γραφείου Εναρμόνισης Εσωτερικής Αγοράς, ενεργώντας έτσι ως δευτεροβάθμιο (ή και τριτοβάθμιο) δικαστήριο.
(7στ) Τα ΚΔΕ είναι, από θεσμική άποψη, εθνικά δικαστήρια. Εφαρμόζουν όμως αποκλειστικά την ευρωπαϊκή νομοθεσία, και ειδικότερα τους ουσιαστικούς και διαδικαστικούς κανόνες που προβλέπει ο παρόν κανονισμός. Κατά συνέπειαν, η τυχόν προσφυγή στο ΕΔΠΙ κατά αποφάσεως ΚΔΕ δεν θίγει την εθνική κυριαρχία των κρατών μελών.
Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Είναι απαραίτητο η δικαστική αρχή που αποφαίνεται επί θεμάτων προσβολής και κύρους να έχει τη δυνατότητα να αποφαίνεται και επί των κυρώσεων και της αποκατάστασης της ζημίας που προκλήθηκε βάσει κοινών κανόνων. Οι αρμοδιότητες αυτές ισχύουν με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων για την εφαρμογή των κανόνων σχετικά με την ποινική ευθύνη και τον αθέμιτο ανταγωνισμό τις οποίες δύνανται να προβλέπουν οι νομοθεσίες των κρατών μελών.
(8)  Είναι απαραίτητο το ΚΔΕ που αποφαίνεται επί θεμάτων προσβολής και κύρους να έχει τη δυνατότητα να αποφαίνεται και επί των κυρώσεων και της αποκατάστασης της ζημίας που προκλήθηκε βάσει κοινών κανόνων. Οι αρμοδιότητες αυτές ισχύουν με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων για την εφαρμογή των κανόνων σχετικά με την ποινική ευθύνη και τον αθέμιτο ανταγωνισμό τις οποίες δύνανται να προβλέπουν οι νομοθεσίες των κρατών μελών.
Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Οι κανόνες σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του κοινοτικού δικαστηρίου διανοητικής ιδιοκτησίας καθορίζονται στον οργανισμό της εν λόγω δικαστικής αρχής, καθώς και στον κανονισμό διαδικασίας της.
(9)  Οι κανόνες σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον των ΚΔΕ και του ΕΔΠΙ καθορίζονται στους εκτελεστικούς κανονισμούς.
Τροπολογία 6
Άρθρο 1α (νέο)
Άρθρο 1α
Εθνικά γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
1.  Τα εθνικά γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, όσον αφορά το Κοινοτικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, μπορούν με τον τρόπο που καθορίζεται από τον Κανονισμό Εκτέλεσης, ο οποίος προβλέπεται από το άρθρο 59 της παρούσας ρύθμισης, να παρέχουν υπηρεσίες καθοδήγησης σχετικά με τις διαδικασίες για την αίτηση κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, την παραλαβή αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τη διαβίβασή τους στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και την διάδοση των πληροφοριών σχετικά με το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
2.  Τα εθνικά γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που το ζητούν, στο πλαίσιο της Σύμβασης για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, μπορούν, στις αντίστοιχες γλώσσες εργασίας, να διεκπεραιώνουν και άλλα καθήκοντα σχετικά με την αίτηση χορηγήσεως του Κοινοτικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, και ειδικότερα αυτά που αφορούν την αναζήτηση και την έρευνα. Η δραστηριότητα αυτή δεν θα επηρεάζει τον ενιαίο χαρακτήρα του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
Τροπολογία 7
Άρθρο 1β (νέο)
Άρθρο 1β
Αρμοδιότητες των εθνικών γραφείων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
Στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης για χορήγηση κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, τα εθνικά γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας βοηθούν τον αιτούντα στην αίτησή του για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με τις διατάξεις του εκτελεστικού κανονισμού που προβλέπεται από το άρθρο 59.
Συγκεκριμένα δέχονται τις αιτήσεις χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, τις προωθούν στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, και παρέχουν συμβουλευτικές και ερευνητικές υπηρεσίες. Επιπλέον παρέχουν ενημερωτικές υπηρεσίες σχετικά με τη νομική διαμόρφωση του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Η απονομή κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση μέσω του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.
Τροπολογία 8
Άρθρο 9, στοιχείο (β)
(β) σε πράξεις που διενεργούνται για σκοπούς πειραματικούς και αφορούν το αντικείμενο της εφεύρεσης
(β) σε πράξεις που διενεργούνται για σκοπούς πειραματικούς και αφορούν το αντικείμενο της εφεύρεσης , συμπεριλαμβανομένων των σχετικών δοκιμών και πειραμάτων με σκοπό τη χορήγηση άδειας.
Τροπολογία 9
Άρθρο 25, παράγραφος 1
1.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του εκτελεστικού κανονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 60, καταβάλλονται ετήσια τέλη στο Γραφείο για την παράταση των κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Τα εν λόγω τέλη οφείλονται για τα έτη που έπονται του έτους κατά το οποίο δημοσιεύθηκε στο Δελτίο Κοινοτικών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, που αναφέρεται στο άρθρο 57, η μνεία για τη χορήγηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
1.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του εκτελεστικού κανονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 60, καταβάλλονται ετήσια τέλη στο Γραφείο για την παράταση των κοινοτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Ένα τμήμα των τελών πρέπει να διατίθεται για τη χρηματοδότηση καθηκόντων των κρατών μελών για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις ευρεσιτεχνίες ανάλογα με το μέγεθος του εθνικού γραφείου σημάτων. Τα εν λόγω τέλη οφείλονται για τα έτη που έπονται του έτους κατά το οποίο δημοσιεύθηκε στο Δελτίο Κοινοτικών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, που αναφέρεται στο άρθρο 57, η μνεία για τη χορήγηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
Τροπολογία 10
Άρθρο 30, παράγραφοι 3 και 4
3.  Οι αγωγές και οι αιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του κοινοτικού δικαστηρίου διανοητικής ιδιοκτησίας. Εκδικάζονται πρωτοδίκως ενώπιον του πρωτοβάθμιου τμήματος του εν λόγω δικαστηρίου.
3.  Οι αγωγές και οι αιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα:
α) πρωτοδίκως, των Κοινοτικών Δικαστηρίων Ευρεσιτεχνίας (ΚΔΕ) των κρατών μελών και,
β) σε δεύτερο βαθμό, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΠΙ) που θα ιδρυθεί βάσει των άρθρων 225Α και 229Α της Συνθήκης της Νίκαιας.
3α. Τα κράτη μέλη ορίζουν ως ΚΔΕ εθνικά δικαστήρια με εμπειρία σε υποθέσεις που αφορούν διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
3β. Τα ΚΔΕ σε κάθε κράτος μέλος δεν θα είναι περισσότερα από δύο.
3γ. Τα κράτη μέλη μπορούν να συμφωνούν ότι ένα ΚΔΕ σε κάποιο από αυτά θα ενεργεί ως ΚΔΕ και για τα υπόλοιπα.
4.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της συνθήκης και του παρόντος κανονισμού, οι προϋποθέσεις και οι όροι σχετικά με τις αγωγές και τις αιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και οι κανόνες που διέπουν τις αποφάσεις που εκδίδονται θεσπίζονται στον οργανισμό ή τον κανονισμό διαδικασίας του κοινοτικού δικαστηρίου διανοητικής ιδιοκτησίας.
4.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της συνθήκης και του παρόντος κανονισμού, οι προϋποθέσεις και οι όροι σχετικά με τις αγωγές και τις αιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και οι κανόνες που διέπουν τις αποφάσεις που εκδίδονται από τα ΚΔΕ και το ΕΔΠΙ θεσπίζονται με τον εκτελεστικό κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 59.
Τροπολογία 11
Άρθρο 39
1.  Οι αποφάσεις του κοινοτικού δικαστηρίου διανοητικής ιδιοκτησίας που εκδίδονται από το πρωτοβάθμιο τμήμα του δικαστηρίου στις διαδικασίες που αφορούν τις αγωγές και τις αιτήσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ίδιου δικαστηρίου.
1.  Οι αποφάσεις των ΚΔΕ των κρατών μελών στις διαδικασίες που αφορούν τις αγωγές και τις αιτήσεις που αναφέρονται στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον ΕΔΠΙ.
2.  Η προσφυγή ασκείται ενώπιον του τμήματος προσφυγών εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης, σύμφωνα με τον οργανισμό του κοινοτικού δικαστηρίου διανοητικής ιδιοκτησίας.
2.  Η προσφυγή ασκείται ενώπιον του ΕΔΠΙ εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης, σύμφωνα με τον οργανισμό του κοινοτικού δικαστηρίου διανοητικής ιδιοκτησίας.
3.  Το τμήμα προσφυγών είναι αρμόδιο να αποφαίνεται τόσο επί των πραγματικών περιστατικών όσο και επί των νομικών θεμάτων, καθώς και να ακυρώνει ή να τροποποιεί την προσβαλλόμενη απόφαση.
3.  Το ΕΔΠΙ είναι αρμόδιο να αποφαίνεται τόσο επί των πραγματικών περιστατικών όσο και επί των νομικών θεμάτων, καθώς και να ακυρώνει ή να τροποποιεί την προσβαλλόμενη απόφαση.
4.  Δικαίωμα προσφυγής έχει κάθε διάδικος ενώπιον του κοινοτικού δικαστηρίου διανοητικής ιδιοκτησίας καθόσον δεν δικαιώθηκε ως προς τις αξιώσεις που πρόβαλε.
4.  Δικαίωμα προσφυγής έχει κάθε διάδικος ενώπιον του κοινοτικού δικαστηρίου διανοητικής ιδιοκτησίας καθόσον δεν δικαιώθηκε ως προς τις αξιώσεις που πρόβαλε.
5.  Η προσφυγή έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Το πρωτοβάθμιο τμήμα δύναται, ωστόσο, να κηρύξει εκτελεστή την απόφασή του, συνοδεύοντάς την, ενδεχομένως, με εγγυήσεις.
5.  Η προσφυγή έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Το ΚΔΕ δύναται, ωστόσο, να κηρύξει εκτελεστή την απόφασή του, συνοδεύοντάς την, ενδεχομένως, με εγγυήσεις.
5α. Το ΕΔΠΙ μπορεί να επιτρέψει την προσφυγή στο Πρωτοδικείο για υποθέσεις που θέτουν σημαντικά νομικά ζητήματα.
Τροπολογία 12
Άρθρο 40
1.  Όταν το απαιτεί το συμφέρον της Κοινότητας, η Επιτροπή δύναται να προσφεύγει στο κοινοτικό δικαστήριο διανοητικής ιδιοκτησίας ασκώντας αγωγή ακύρωσης του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
1.  Όταν το απαιτεί το συμφέρον της Κοινότητας, η Επιτροπή δύναται να προσφεύγει στο ΚΔΕ που έχει δικαιοδοσία στο κράτος μέλος όπου έχει την έδρα του ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ασκώντας αγωγή ακύρωσης του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.
2.  Η Επιτροπή δύναται επίσης, υπό τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1, να παρεμβαίνει σε όλες τις διαδικασίες που εκκρεμούν ενώπιον του κοινοτικού δικαστηρίου διανοητικής ιδιοκτησίας.
2.  Η Επιτροπή δύναται επίσης, υπό τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1, να παρεμβαίνει σε όλες τις διαδικασίες που εκκρεμούν ενώπιον οιουδήποτε ΚΔΕ ή ενώπιον του ΕΔΠΙ.
Τροπολογία 13
Άρθρο 41
Το κοινοτικό δικαστήριο διανοητικής ιδιοκτησίας, στις αγωγές που αναφέρονται στα άρθρα 33 έως 36, είναι αρμόδιο να αποφαίνεται επί των πραγματικών περιστατικών και των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν σε ένα τμήμα ή στο σύνολο του εδάφους, της ζώνης ή του χώρου όπου εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός.
1.  Οι αγωγές που αναφέρονται στα άρθρα 33 έως 36 εκδικάζονται από το ΚΔΕ του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα του ο εναγόμενος· το ΚΔΕ έχει δικαιοδοσία όσον αφορά τις αγωγές και αιτήσεις αποζημίωσης στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 30, παράγραφος 1. Σε ό,τι αφορά τις αγωγές για προσβολή ή για αναγνώριση μη προσβολής, το ΚΔΕ έχει δικαιοδοσία στο σύνολο του εδάφους, της ζώνης ή του χώρου όπου εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός.
2.  Η πρώτη φράση της παραγράφου 1 έχει εφαρμογή για όλα τα ΚΔΕ των κρατών μελών όπου έχει κατατεθεί αγωγή για προσβολή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή, σε περιπτώσεις αγωγής για αναγνώριση μη προσβολής, του κράτους μέλους όπου καταγγέλλεται ότι διεπράχθη η παράβαση. Για τις αγωγές για προσβολή ή για αναγνώριση μη προσβολής, το ΚΔΕ ενώπιον του οποίου εκδικάζεται η υπόθεση έχει δικαιοδοσία μόνον για το συγκεκριμένο κράτος μέλος.
Τροπολογία 14
Άρθρο 42
Το κοινοτικό δικαστήριο διανοητικής ιδιοκτησίας δύναται να λάβει κάθε απαραίτητο προσωρινό ή συντηρητικό μέτρο, σύμφωνα με τον οργανισμό του.
Το ΚΔΕ δύναται να λάβει κάθε απαραίτητο προσωρινό ή συντηρητικό μέτρο, σύμφωνα με τον οργανισμό του.
Τροπολογία 15
Άρθρο 44, παράγραφος 1
1.  Το κοινοτικό δικαστήριο διανοητικής ιδιοκτησίας είναι αρμόδιο να επιβάλει την καταβολή αποζημίωσης για την αποκατάσταση της ζημίας που προκάλεσαν οι ενέργειες για τις οποίες γίνεται λόγος στα άρθρα 31 έως 36.
1.  Το ΚΔΕ είναι αρμόδιο να επιβάλει την καταβολή αποζημίωσης για την αποκατάσταση της ζημίας που προκάλεσαν οι ενέργειες για τις οποίες γίνεται λόγος στα άρθρα 31 έως 36.
Τροπολογία 16
Άρθρο 46
Τα εθνικά δικαστήρια των κρατών μελών είναι αρμόδια για την εκδίκαση αγωγών σχετικά με το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας οι οποίες δεν εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα ούτε του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δυνάμει της συνθήκης ούτε του κοινοτικού δικαστηρίου διανοητικής ιδιοκτησίας δυνάμει των διατάξεων του τμήματος 1 του κεφαλαίου ΙV.
Τα εθνικά δικαστήρια των κρατών μελών είναι αρμόδια για την εκδίκαση αγωγών σχετικά με το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας οι οποίες δεν εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα ούτε του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δυνάμει της συνθήκης ούτε του ΚΔΕ δυνάμει των διατάξεων του τμήματος 1 του κεφαλαίου ΙV.
Τροπολογία 17
Άρθρο 51
1.  Το εθνικό δικαστήριο που επιλαμβάνεται αγωγής ή αίτησης που αναφέρονται στο άρθρο 30, κηρύσσεται αυτεπαγγέλτως αναρμόδιο.
1.  Το εθνικό δικαστήριο, άλλο από ΚΔΕ, που επιλαμβάνεται αγωγής ή αίτησης που αναφέρονται στο άρθρο 30, κηρύσσεται αυτεπαγγέλτως αναρμόδιο.
2.  Το εθνικό δικαστήριο που επιλαμβάνεται αγωγής ή αίτησης άλλης από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 30 και η οποία αφορά κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πρέπει να θεωρεί το εν λόγω δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έγκυρο εκτός εάν το κοινοτικό δικαστήριο διανοητικής ιδιοκτησίας το έχει ακυρώσει με τελεσίδικη απόφαση.
2.  Το εθνικό δικαστήριο που επιλαμβάνεται αγωγής ή αίτησης άλλης από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 30 και η οποία αφορά κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πρέπει να θεωρεί το εν λόγω δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έγκυρο εκτός εάν το ΚΔΕ ή το ΕΔΠΙ το έχει ακυρώσει με τελεσίδικη απόφαση.
3.  Το εθνικό δικαστήριο που επιλαμβάνεται αγωγής ή αίτησης άλλης από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 30 και η οποία αφορά κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αναστέλλει τη διαδικασία, εφόσον κρίνει ότι η απόφαση σχετικά με την αγωγή ή την αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 30 συνιστά προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασής του. Η αναστολή διατάσσεται είτε αυτεπαγγέλτως, μετά από ακρόαση των διαδίκων, εφόσον κατατέθηκε αγωγή ή αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 30 ενώπιον του κοινοτικού δικαστηρίου διανοητικής ιδιοκτησίας, είτε κατ' αίτηση ενός εκ των διαδίκων και μετά από ακρόαση των άλλων μερών, εάν το κοινοτικό δικαστήριο δεν έχει ακόμη επιληφθεί. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το εθνικό δικαστήριο καλεί τους διαδίκους να πραγματοποιήσουν την προσφυγή εντός τακτής προθεσμίας. Εάν η προσφυγή δεν πραγματοποιηθεί εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας, η διαδικασία συνεχίζεται.
3.  Το εθνικό δικαστήριο που επιλαμβάνεται αγωγής ή αίτησης άλλης από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 30 και η οποία αφορά κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αναστέλλει τη διαδικασία, εφόσον κρίνει ότι η απόφαση σχετικά με την αγωγή ή την αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 30 συνιστά προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασής του. Η αναστολή διατάσσεται είτε αυτεπαγγέλτως, μετά από ακρόαση των διαδίκων, εφόσον κατατέθηκε αγωγή ή αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 30 ενώπιον του ΚΔΕ, είτε κατ' αίτηση ενός εκ των διαδίκων και μετά από ακρόαση των άλλων μερών, εάν το ΚΔΕ δεν έχει ακόμη επιληφθεί. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το εθνικό δικαστήριο καλεί τους διαδίκους να πραγματοποιήσουν την προσφυγή εντός τακτής προθεσμίας. Εάν η προσφυγή δεν πραγματοποιηθεί εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας, η διαδικασία συνεχίζεται.
Τροπολογία 39
Άρθρο 56α (νέο)
Άρθρο 56α
Ρόλος των εθνικών γραφείων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
Η Επιτροπή και το Συμβούλιο μεριμνούν, στο πλαίσιο της προσεχούς Διπλωματικής Διάσκεψης, ώστε,
- τα Εθνικά Γραφεία Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας να διατηρήσουν σημαντικό ρόλο κατά τις διαδικασίες του Κοινοτικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, ειδικότερα όσον αφορά την καθοδήγηση των αιτούντων και την διαβίβαση των αιτήσεων Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας,
- τα Εθνικά Γραφεία Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας να έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να αναλαμβάνουν, με ανάθεση από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, την εκπόνηση εκθέσεων έρευνας για περιορισμένο αριθμό αιτήσεων για τη χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, υπό τον όρο ότι πληρούν τα κριτήρια ποιότητας που θα έχουν συμφωνηθεί εκ των προτέρων προκειμένου να εξασφαλίζεται η ποιότητα και ο ενιαίος χαρακτήρας του Κοινοτικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας. Η δραστηριότητα αυτή των Εθνικών Γραφείων δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να επηρεάζει τον ενιαίο χαρακτήρα και την ποιότητα του Κοινοτικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, θα χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας· προκειμένου να διασφαλίζεται ο ενιαίος χαρακτήρας και η ποιότητα του Κοινοτικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, θα τεθεί σε εφαρμογή σύστημα ελέγχου ποιότητας υπό την αιγίδα της Επιτροπής, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

(1) ΕΕ C 337 Ε της 28.11.2000, σ. 278.


Νομοθετικό ψήφισμα>MERGEFORMATΝομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (COM(2000) 412 – C5&nbhy;0461/2000 – 2000/0177(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2000) 412(1)),

–  έχοντας κληθεί από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σύμφωνα με το άρθρο 308 της Συνθήκης ΕΚ (C5&nbhy;0461/2000),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 67 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας (A5&nbhy;0059/2002),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι, κατά την προσεχή Διπλωματική Διάσκεψη για την αναθεώρηση της Σύμβασης σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, θα καθορισθεί για το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το γλωσσικό καθεστώς που προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, σχετικά με το κοινοτικό σήμα(2)·

3.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 250 της Συνθήκης ΕΚ·

4.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

5.  ζητεί να κινηθεί η διαδικασία συνεννόησης σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο·

6.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 337 Ε της 28.11.2000, σ. 278.
(2) ΕΕ L 11 της 14.1.1994, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου