Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2000/0147(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A5-0140/2002

Ingivna texter :

A5-0140/2002

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P5_TA(2002)0197

Antagna texter
PDF 103kWORD 38k
Torsdagen den 25 april 2002 - Bryssel
Indirekt beskattning (mervärdesskatt) (förfarande utan debatt)
P5_TA(2002)0197A5-0140/2002

Europaparlamentets resolution om ändring av den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EEG) nr 218/92 om administrativt samarbete inom området för indirekt beskattning (mervärdesskatt) (C5-0103/2002 - 2000/0147(COD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2000) 349 - C5-0298/2000 - 2000/0147(COD))(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets ståndpunkt vid första behandlingen(2),

–  med beaktande av att rådfrågan från rådet om ändring av den rättsliga grunden (C5-0103/2002),

–  med beaktande av artikel 70 i arbetsordningen,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden om ändring av den rättsliga grunden,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A5&nbhy;0140/2002).

1.  Europaparlamentet bekräftar sin ståndpunkt från första behandlingen.

2.  Europaparlamentet ifrågasätter riktigheten i den nya rättsliga grund som rådet föreslår.

3.  Europaparlamentet insisterar på att artikel 95 i EG-fördraget är den korrekta rättsliga grunden.

4.  Europaparlamentet uppmanar därför rådet att sända sin gemensamma ståndpunkt till parlamentet.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EGT C 337 E, 28.11.2000, s. 63.
(2) EGT C 232, 17.8.2001, s. 301.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy